Rättspolitik – Rättssäkerhet och human kriminalvård

Hur mycket vet du om Piratpartiets rättspolitik?

Ange för varje påstående om Piratpartiets politik om det är "sant" eller "falskt".