יצירת מבחן רב ברירתי מבחן אמריקאי

יש סוגים שונים של שאלות אמריקאיות במבחן רב ברירתי. ויש דרכים רבות להגדיר את השאלות לבחירה 😄 בואו נסתכל על כל האפשרויות שיש בתוך שאלות אמריקאיות רב ברירתיות:

התחלת עבודה עם Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוגרסת ניסיון חינם

סוגי שאלות רב ברירה אמריקאיות

  • שאלות כן / לא (אמת או שקר)

מאוד פשוט ליצור שאלה כזאת. כל מה שצריך לעשות הוא למלא רק שתי אפשרויות תשובה (להשאיר את שאר שדות התשובה ריקים) וכמובן, לשמור את השאלה!

Yes no questions true or false

  • שאלות רב ברירה עם עד 10 תשובות

ניתן להוסיף עד 10 אפשרויות לתשובות. אפשרות זו שימושית אם רוצים            שהמשתמשים יבחרו יותר מתשובה אחת:

Multiple choice with up to 10 answers

  • שאלות רב ברירה עם תמונה

מעבר אל שאלות הבחינה, ולחיצה כדי להוסיף שאלה חדשה (או עריכת שאלה קיימת) ניתן להוסיף תמונה לכל שאלה.

•	Multiple choice with an image next to the question

  • שאלות עם תשובות הכוללות טקסט ותמונות קטנות

ניתן להוסיף תמונות קטנות לכל תשובה:

•	Questions with answers that include text and small images

  • שאלות עם תשובות הכוללות תמונות גדולות וטקסט קטן

ניתן להוסיף תמונות בגודל בינוני, ולהוסיף להן טקסט:

•	Questions with answers that include big images and little text

  • תשובות עם תמונה בלבד

אפשר להוסיף תמונות גדולות ללא טקסט:

Image answers only

התחלת גרסת ניסיון  הדגמה חינם

התחלת עבודה עם Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוגרסת ניסיון חינם