יצירת מבחן רב ברירתי מבחן אמריקאי

יש סוגים שונים של שאלות אמריקאיות במבחן רב ברירתי. ויש דרכים רבות להגדיר את השאלות לבחירה 😄 בואו נסתכל על כל האפשרויות שיש בתוך שאלות אמריקאיות רב ברירתיות:

סוגי שאלות רב ברירה אמריקאיות

  • שאלות כן / לא (אמת או שקר)

מאוד פשוט ליצור שאלה כזאת. כל מה שצריך לעשות הוא למלא רק שתי אפשרויות תשובה (להשאיר את שאר שדות התשובה ריקים) וכמובן, לשמור את השאלה!

  • שאלות רב ברירה עם עד 10 תשובות

ניתן להוסיף עד 10 אפשרויות לתשובות. אפשרות זו שימושית אם רוצים            שהמשתמשים יבחרו יותר מתשובה אחת:

Multiple choice with up to 10 answers

  • שאלות רב ברירה עם תמונה

מעבר אל שאלות הבחינה, ולחיצה כדי להוסיף שאלה חדשה (או עריכת שאלה קיימת) ניתן להוסיף תמונה לכל שאלה.

•	Multiple choice with an image next to the question

  • שאלות עם תשובות הכוללות טקסט ותמונות קטנות

ניתן להוסיף תמונות קטנות לכל תשובה:

•	Questions with answers that include text and small images

  • שאלות עם תשובות הכוללות תמונות גדולות וטקסט קטן

ניתן להוסיף תמונות בגודל בינוני, ולהוסיף להן טקסט:

•	Questions with answers that include big images and little text

  • תשובות עם תמונה בלבד

אפשר להוסיף תמונות גדולות ללא טקסט:

Image answers only

התחלת גרסת ניסיון  הדגמה חינם