Kreator testów z pytaniami wielokrotnego wyboru

Istnieją różne rodzaje pytań wielokrotnego wyboru. Można powiedzieć, że istnieje wiele sposobów na skonfigurowanie pytań wielokrotnego wyboru. 😄 Rzućmy okiem na wszystkie możliwości.

Rodzaje pytań wielokrotnego wyboru

  • Pytania Tak/Nie (prawda czy fałsz)

    Utworzenie takiego pytania jest w rzeczywistości bardzo proste. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić tylko dwie opcje odpowiedzi (resztę pól odpowiedzi pozostaw pustych) i zapisz pytanie! Oto, co zobaczy uczestnik:

Yes no questions true or false

  • Pytania wielokrotnego wyboru z maksymalnie 10 odpowiedziami

Możesz dodać maksymalnie 10 odpowiedzi do każdego z pytań. Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby użytkownicy wybrali więcej niż jedną odpowiedź:

Multiple choice with up to 10 answers

  • Pytania wielokrotnego wyboru z obrazem

Przejdź do pytań egzaminacyjnych, kliknij, aby dodać nowe pytanie (lub edytuj pytanie, które już masz), to zobaczysz miejsce, w którym możesz dodać obraz do swojego pytania.

Multiple choice with an image next to the question

  • Pytania z odpowiedziami zawierającymi tekst i małe obrazy

Możesz dodać małe obrazy do odpowiedzi wraz z tekstem:

Questions with answers that include text and small images

  • Pytania z odpowiedziami zawierającymi krótki tekst i średnie obrazy

Do odpowiedzi możesz dodać obrazy średniej wielkości i tekst:

Questions with answers that include big images and little text

  • Pytania z odpowiedziami tylko w formie obrazów

Możesz też dodać duże obrazy jako odpowiedzi bez żadnego tekstu:

Image answers only

Rozpocznij wersję próbną Bezpłatne demo na żywo