Pliki cookie

Stosujemy różne pliki cookie dla interfejsu Administratora i interfejsu Uczestnika.

Zewnętrzne pliki cookie

Nazwa: JSESSIONID
Dostawca: New Relic
Cel: Przechowywanie identyfikatora sesji, aby monitor New Relic mógł nadzorować wydajność naszej aplikacji.
Czas przechowywania: do momentu zamknięcia przeglądarki.
Typ: HTTP
Lokalizacja: Interfejs Administratora i interfejs Uczestnika

Nazwa: gat & gid & _ga
Dostawca: Google
Cel: Wykorzystywany do rozróżniania użytkowników.
Czas przechowywania: 2 dni
Typ: HTTP
Lokalizacja: Interfejs Administratora i interfejs Uczestnika

Nazwa: Intercom
Dostawca: Intercom
Cel: Służy do powiązania odwiedzającego z sesją czatu, aby umożliwić udzielanie pomocy przez naszych przedstawicieli wsparcia technicznego.
Czas przechowywania: Pliki cookie mają domyślny czas wygaśnięcia wynoszący 9 miesięcy, który jest odnawiany, gdy użytkownik wróci do witryny i załaduje chatbox.
Typ: HTTP
Lokalizacja: Interfejs Administratora

Nazwa: uxt-replay_*
Dostawca: UXtweak
Cel: Plik cookie nagrywania UXtweak jest ustawiany, gdy odwiedzający otwiera stronę internetową, która korzysta z nagrywania sesji UXtweak, lub gdy respondent rozpoczyna rozwiązywanie zadania w Testowaniu stron internetowych. Przechowuje losowy identyfikator bieżącej sesji.
Czas przechowywania: Gdy odwiedzający opuszcza witrynę, czas wygaśnięcia pliku cookie jest ustawiony na 30 minut. Jeśli odwiedzający nie wróci, plik cookie wygaśnie, a następna wizyta odwiedzającego zostanie zarejestrowana jako nowa sesja.
Typ: HTTP

Nazwa: uxt-identity
Dostawca: UXtweak
Cel: Plik cookie nagrywania UXtweak jest ustawiany, gdy skrypt kolektora UXtweak (wspólny dla nagrywania sesji i testowania witryny) jest pobierany po raz pierwszy. Przechowuje losowy identyfikator odwiedzającego, którego używa do rozróżniania odwiedzających i identyfikowania powtarzających się wizyt.
Czas przechowywania: na zawsze
Typ: HTTP

Nazwa: uxt-recruiter-focus
Dostawca: UXtweak
Cel: Plik cookie UXtweak Recruiting Widget jest ustawiany, gdy odwiedzający widzi stronę z widżetem rekrutacyjnym. Zapewnia, że gdy odwiedzający zminimalizuje widżet rekrutacyjny, pozostanie on zminimalizowany, gdy odwiedzający będzie kontynuował przeglądanie witryny.
Czas przechowywania: 10 minut
Typ: HTTP

Nazwa: uxt-recruiter-show_*
Dostawca: UXtweak
Cel: Ten plik cookie UXtweak Recruiting Widget zapewnia, że widżet zniknie, gdy odwiedzający otworzy badanie, klikając przycisk CTA wyświetlany.
w widżecie.
Czas przechowywania: 3 miesiące
Typ: HTTP (edited) 

Funkcjonalne pliki cookie Easy LMS

Nazwa: PHPSESSID
Dostawca: Easy LMS
Cel: Przechowuje dane uczestnika niezbędne do działania naszej aplikacji podczas jego sesji
Czas przechowywania: Do momentu zamknięcia przeglądarki.
Typ: HTTP
Lokalizacja: Interfejs Administratora i interfejs Uczestnika

Nazwa: intercom-consent
Dostawca: Easy LMS
Cel: Przechowuje zgodę na pliki cookie Intercom.
Czas przechowywania: 1 rok
Typ: HTTP
Lokalizacja: Interfejs Administratora

Nazwa: uxtweak-consent
Dostawca: Easy LMS
Cel: Przechowuje zgodę na pliki cookie UXtweak.
Czas przechowywania: 1 rok
Typ: HTTP
Lokalizacja: Interfejs Administratora