Cookies

Vi skiljer mellan gränssnittet för admin och gränssnittet för deltagare.

Externa cookies

Namn: JSESSIONID
Leverantör: New Relic
Syfte: lagrar en sessionsidentifierare så att New Relics monitor kan bevaka vår applikations prestanda
Process: fram till att webbläsaren stängs
Typ: HTTP
Plats: Admins gränssnitt & deltagares gränssnitt

Namn: gat & gid & _ga
Leverantör: Google
Syfte: Används för att skilja mellan olika användare
Process: 2 dagar
Typ: HTTP
Plats: Admins gränssnitt & deltagares gränssnitt (kommer snart att tas bort från deltagarens gränssnitt)

Namn: Crisp
Leverantör: Crisp
amplitude_id_fa4974f121eaf6df9833693e99263781crisp.chat
crisp-client%2Fsession%2F-JzqEmX56venQuQw4YV8
GA1.2.275035234.1590671590
df7d5211c5c88b8f317a6dc70bff02b6d1590671590
crisp-client%2Fsession%2F7a70678f-84e0-4a02-84ce-d12b72194c26
Syfte: Används för att binda en besökare till en chattsession för att göra det möjligt för våra supportmedarbetare att tillhandahålla hjälp
Process: Cookies har en standardtid på 6 månader, vilket förnyas ifall och när användaren kommer tillbaka till hemsidan och laddar chattboxen.
Typ: HTTP och lokal lagring
Plats:
Admins gränssnitt

Funktionella kakor av Easy LMS

Namn: PHPSESSID
Leverantör: Easy LMS
Syfte: Att lagra deltagardata som behövs under sessionen för att vår applikation ska fungera
Process: fram till att webbläsaren stängs
Typ: HTTP
Plats: Admins gränssnitt & deltagares gränssnitt