Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Easy LMS B.V. („Easy LMS”) gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje, ujawnia i w inny sposób przetwarza dane osobowe zebrane od swoich klientów i odwiedzających stronę internetową (zwanych „Użytkownikami”). Easy LMS jest „administratorem” danych osobowych użytkowników, zgodnie z definicją zawartą w Europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Użytkownicy, którzy zarejestrowali konto w naszej witrynie internetowej (zwanej „Witryną”), mogą w tej Witrynie tworzyć treści, do których uczestnicy Użytkowników mają dostęp i z których mogą korzystać (zwani „Uczestnikami”). W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Easy LMS jest uważany za „podmiot przetwarzający”, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Warunki Easy LMS obejmują przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Easy LMS.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe naszych użytkowników:

 • Nazwa użytkownika (obowiązkowa)
 • Twój adres e-mail (obowiązkowy)
 • Twoje hasło (obowiązkowe, jednak haszujemy twoje hasło, aby nie było czytelne dla nas ani nikogo innego)
 • Nazwa twojej firmy
 • Kraj twojej lokalizacji lub lokalizacji twojej firmy (obowiązkowy)
 • Twój numer telefonu
 • Informacje o płatnościach (transakcje w przypadku płatnych subskrypcji)
 • Preferowany język
 • Twoje Dane użytkownika, w tym działania na koncie i utworzone treści
 • Twoja korespondencja z nami
 • Twoje odpowiedzi na ankiety dotyczące naszych usług
 • Jeśli nie jesteś osobą prawną: fakturowanie i informacje o subskrypcji
 • ID pliku cookie

Czy masz obowiązek podać określone dane osobowe?

Tak, wymagamy podania obowiązkowych danych osobowych, o których mowa powyżej, aby móc zawrzeć i wykonać umowę z tobą oraz wypełnić nasze zobowiązania prawne w zakresie administracji i podatków. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie możemy zawrzeć z tobą umowy.

Do czego wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe?

Używamy danych osobowych w następujących celach:

 • Aby umożliwić ci zarejestrowanie się i utrzymanie konta (nazwa użytkownika/profilu, adres e-mail)
 • Aby umożliwić ci przeglądanie aktywności na koncie i utworzonych przez ciebie treści
 • Aby zabezpieczyć konto (hasło)
 • Aby wysłać ci e-mail z potwierdzeniem zamówienia
 • Aby przetworzyć zamówienie i płatności
 • Aby dowiedzieć się, w którym kraju się znajdujesz, na potrzeby fakturowania, poznać twoją strefę czasową do celów wsparcia i do identyfikacji kodu kraju twojego numeru telefonu (kraj, w którym znajduje się twoja firma lub lokalizacja twojej firmy)
 • Aby móc zaoferować ci nasze usługi
 • Do celów administracyjnych i podatkowych
 • Aby wysyłać aktualizacje usług pocztą e-mail
 • Aby informować cię na bieżąco w sprawach związanych z naszą usługą i/lub naszą firmą przez e-mail
 • Aby móc się z tobą komunikować i zapewniać wsparcie
 • Aby udoskonalać nasze usługi i przyjazność dla użytkownika (ankiety)
 • Aby dowiedzieć się więcej o odwiedzających naszą witrynę i poprawić przyjazność dla użytkownika na naszej stronie (używamy tylko funkcjonalnych plików cookie i analitycznych plików cookie, na które nie jest wymagana zgoda)
 • Aby dowiedzieć się więcej o naszych klientach i ich korzystaniu z naszych usług
 • Aby utrzymać relacje handlowe z naszymi klientami

W oparciu o jakie podstawy prawne wykorzystujemy twoje dane osobowe?

Używamy twoich danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, którą zawarliśmy z tobą, a także by wypełnić nasze zobowiązania prawne
i nasze uzasadnione interesy. Owe uzasadnione interesy są określone w niniejszej Polityce prywatności.

Możemy poprosić cię o zgodę na określone rodzaje wykorzystania danych osobowych. 

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy danych osobowych innym osobom.

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam w świadczeniu usług:

 • Korzystamy z usług dostawcy internetowego do hostowania Witryny
  i naszych funkcji poczty elektronicznej
 • Korzystamy z usług dostawcy usług pocztowych, aby wysyłać wiadomości pocztą e-mail
 • Korzystamy z narzędzia online, aby komunikować się z naszymi klientami, gdy proszą o wsparcie
 • Korzystamy z narzędzia do czatowania online, aby umożliwić użytkownikom strony czatowanie z nami online
 • Korzystamy z usług dostawców usług płatniczych do przetwarzania płatności klientów (dostawcy płatności, z których korzystają klienci za pośrednictwem własnego konta u nich założonego, nie są naszymi dostawcami usług)
 • Korzystamy z internetowego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 • Korzystamy z usług dostawcy w celu analizy korzystania z Usługi przez naszych klientów.

Nawiasem mówiąc, zgodnie z obowiązkami prawnymi Easy LMS może zostać zobowiązany do udostępnienia niektórych danych osobowych organom rządowym lub stronom trzecim.

Czy twoje dane są przekazywane poza EOG?

Nie, nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).

Wszelkie dane przesyłane poza EOG są anonimizowane. Zawarliśmy modelowe klauzule umowne ze wszystkimi jednostkami przetwarzającymi znajdującymi się poza EOG. Nasz dostawca usług płatniczych znajduje się w Holandii. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub dokumentacji na temat odpowiednich zabezpieczeń do transferu, skontaktuj się, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych na końcu niniejszej polityki prywatności.

Jeśli znajdujesz się poza EOG, podczas uzyskiwania dostępu i otrzymywania własnych danych osobowych, zostaną one przekazane tobie w celu zawarcia i wykonania umowy, którą mamy z tobą lub twoją firmą. 

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy na twoim koncie o ile masz aktywne konto płatne lub konto próbne zarejestrowane u nas oraz przez okres dwóch lat od twojej ostatniej płatności lub zakończenia trwania konta próbnego. Dane osobowe w naszej administracji finansowej są przechowywane przez maksymalny okres 7 lat. Nasza korespondencja z tobą jest przechowywana przez okres 7 lat. Identyfikatory plików cookie są przechowywane przez 12 miesięcy.

Nawiasem mówiąc, być może będziemy musieli przechowywać twoje dane osobowe przez dłuższy czas, na przykład: jeśli okaże się to konieczne
w związku z postępowaniem sądowym z twoim udziałem lub nałożonym na nas obowiązkiem prawnym. 

Jakie masz prawa?

Zgodnie z RODO masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Możesz poprosić o dostęp i kopię twoich danych osobowych;
 • Możesz otrzymywać informacje o sposobie, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe;
 • Możesz poprawić nieprawidłowe dane osobowe;
 • Możesz uzupełnić niekompletne dane osobowe, biorąc pod uwagę cele, dla których zostały zebrane i/lub wykorzystane;
 • Pod pewnymi warunkami możesz zgłosić usunięcie twoich danych osobowych;
 • Pod pewnymi warunkami możesz zgłosić ograniczenie twoich danych osobowych;
 • Pod pewnymi warunkami możesz sprzeciwić się pewnemu wykorzystaniu twoich danych osobowych;
 • Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją cofnąć bez wpływu na zgodność
  z prawem wcześniejszego przetwarzania na podstawie twojej zgody;
 • Jeśli samodzielnie dostarczyłeś lub utworzyłeś dane osobowe,
  a przetwarzanie odbywa się na podstawie twojej zgody lub zawarcia i/lub wykonania umowy z tobą, a dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany: możesz otrzymać swoje dane osobowe
  w uporządkowany sposób, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi;
 • Możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

W niektórych przypadkach możemy być uprawnieni do odmowy spełnienia twojego żądania. Poinformujemy cię o przyczynach odmowy. Nie będziemy w stanie wykonać umowy z tobą, jeśli nie będziemy już mieć obowiązkowych danych osobowych o tobie, o czym również powiadomimy.

Jeśli masz pytania, prośby lub skargi dotyczące swoich danych osobowych, skorzystaj z danych kontaktowych poniżej. 

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub skargi dotyczące niniejszej polityki prywatności lub swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem:

Easy LMS B.V.
Oude Delft 48
2611 CD Delft
Holandia
info@easy-lms.com

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany w dniu 18 listopada 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Powiadomimy cię o ważnych zmianach w Polityce prywatności, wysyłając powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rejestr zmian

Data

Zmiana

18 listopada 2021

Usunęliśmy ochronę prywatności i transfer danych poza EOG z sekcji Czy twoje dane są przekazywane poza EOG?

18 listopada 2021

Dodaliśmy nasz nowy system zarządzania subskrypcjami.

24 lutego 2021

Zmieniliśmy nazwę naszej firmy z Quizworks na Easy LMS.