HALMEX automatiserar prov: Effektivisering av personalexaminationer med Easy LMS

"Det är en väldigt enkel plattform att använda. Det gör att vi kan utvärdera vår personal på ett bättre sätt och optimera varaktigheten och kvaliteten på våra prov och utvärderingar. Det sparar oss så mycket tid och medarbetarna är så glada att de äntligen kan se sina framsteg.”

María de los Angeles Fuentes, Information Technology Supervisor på HAL Aluminium México (HALMEX)

Generell information

Typ av prenumeration Business Owl (årlig)
Företagsstorlek 1,200 - 1,800
Webbsida www.halmex.com.mx/
Nyckelfunktioner Prov

Video

Undertexter finns på 12 språk. För att aktivera undertexterna klickar du på ikonen för Inställningar (kugghjulet) och väljer önskat språk i menyn Subtitles/CC.

Kundvittnesmål

HAL Aluminium México är ett företag dedikerat till gjutning och injektion av aluminium för att tillverka delar som används inom bilindustrin. Med japanska rötter finslipar och innoverar detta företag sig själv dag för dag för att leverera en produkt av högsta standard till sina kunder. De kunde bara uppnå detta med välutbildad personal. Det var där Easy LMS kom till undsättning.

Utdaterade papperstest krävde en mer effektiv lösning

Våra medarbetare ville ha insyn i sina prestationer

"Vi använde papperstest för alla våra prov. Som du säkert kan föreställa dig resulterade detta i flera problem ur ett administrativt, lednings- och medarbetarperspektiv. Det fanns till exempel ett problem med dataförlust. Om vi märkte att ett prov från en anställd saknades, var den anställda tvungen att göra om provet, och vi var tvungna att räkna om resultatet för hand igen, vilket var mycket tidskrävande”, förklarade María.

Dessutom hade ledningsgruppen inte någon tydlig insyn i sina anställdas prestationer, eftersom de saknade effektiva rapporteringsmöjligheter. "Våra anställda ville också ha insyn i sina prestationer och sin tillväxt."

Easy LMS hjälpte till att lösa dessa problem och tog HALMEX personalutbildning till nästa nivå. María sa: "Jag kan praktiskt se i realtid hur många människor som har svarat, och vilka trender som finns i utvärderingarna. Utifrån de rapporter vi får kan vi definiera vilka kunskapsluckor som finns hos våra medarbetare och vad vi borde fokusera på. Vi kan stimulera tillväxten mer än tidigare." Easy LMS gjorde det möjligt att optimera varaktigheten och kvaliteten på deras utvärderingar, vilket är värdefullt eftersom de utför upp till 10 utvärderingar per anställd.

Hör av dig för support

HALMEX är ett internationellt företag, men i Mexiko kommunicerar de på spanska. Maria berömmer Easy LMS för att de tillhandahåller support på spanska, deras modersmål. "Det är mycket lättare att kommunicera och att uttrycka våra tvivel. Den support som ni har gett oss har alltid varit den bästa. Ni svarar snabbt och förtydligar mina frågor. Ni tar verkligen hand om oss!"