Våra främsta för- och nackdelar med personalutbildning

Som utbildare förstår du att personalutbildningar har fler fördelar än nackdelar. För att övertyga dina potentiella kunder och upprätthålla en jämn arbetsbelastning har vi sammanställt en omfattande lista över fördelar. Vi har också addresserat nackdelarna, så att du kan förutse och motverka eventuella problem. Utforska vår lista och se om fördelarna med personalutbildning väger tyngre än nackdelarna.

Advantages and disadvantages of employee training
Anna
Produktägare
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 7 minutes

Upptäck vår sida för konsulter

Fördelar med att utbilda personal

Att implementera ett utbildningsprogram åt din personal är viktigt för att maximera ditt humankapital, utveckla en konkurrensfördel och att säkerställa att dina anställda är nöjda på jobbet! Läs vidare för att lära dig mer om personalutbildningens roll i detta.

Fördel 1: Ökad arbetsglädje och medarbetarengagemang

När arbetsgivare investerar i personalutbildning visar det att företaget värderar sin personal

En av de största fördelarna med att utbilda sin personal är att deras arbetsglädje ökar när de får möjligheten att lära sig och utveckla sina karriärer. Det finns många saker som bidrar till arbetsglädje, men i grund och botten handlar det om att människor mår bra av det som de gör på jobbet. När du investerar i din personals utbildning visar du dem att de är värdefulla för ditt företag. Utbildning ger personalen verktygen som de behöver för att växa och känna sig trygga i sina jobb! Arbetsglädje är även kopplat till medarbetarengagemang. På dagens arbetsmarknad är nivån av medarbetarengagemang ganska låg; endast 13% av anställda över hela världen känner sig engagerade i sina jobb! [1] Detta bör uppmärksammas, eftersom nöjda och engagerade medarbetare är mer lönsamma, mindre benägna att missa arbete och ger dessutom bättre kundservice.

Fördel 2: Ökad personalmotivation

När du erbjuder möjligheter till lärande genom att anställa en extern utbildningspartner, kan din personal använda sina nya färdigheter till att anta nya utmaningar på jobbet, vilket ökar deras entusiasm för jobbet.

Enligt inc.com är personalmotivation "nivån av energi, engagemang och kreativitet som ett företags anställda för till sina jobb". Liksom arbetsglädje och engagemang har motivation flera fördelar, t.ex. lägre personalomsättning och ökad produktivitet. Överraskande nog påverkar materiella fördelar som en tjänstebil motivationen mindre än du kanske tror [2]. Personal vill snarare känna sig empowered, värdesatta och inspirerade. Lärmöjligheter och utbildningar adresserar dessa behov, där materiella saker kommer till korta.

Fördel 3: Ökade kunskaper motsvarar ökad vinst

Företag som hade omfattande utbildningsprogram hade 24% högre vinstmarginaler

De kunskaper och färdigheter som anställda lär sig genom lyckade utbildningsprogram leder till konkreta fördelar för företaget, såsom ökad försäljning, färre olyckor, förbättrade processer och mer nöjda kunder. Allt detta har en positiv inverkan på dina resultat. I en undersökning från 2011 med 2500 företag, hade företag med omfattande utbildningsprogram 218% högre omsättning per anställd och 24% högre vinstmarginaler! [3] Personalutbildningar implementeras ofta för att efterleva de senaste lagar och förordningar som är avsedda att hålla företagen säkra (antingen fysiskt eller från dataläckor). Förutom att öka vinsten sparar compliance-utbildning pengar. Även om det kostar att hålla i compliance-utbildningar, kan brister i efterlevnad kosta ännu mer. Detta kan inkludera juridiska böter, störningar i affärerna och förluster i produktivitet och intäkter, vilket kan motsvara cirka $14,82 miljoner [6].

Fördel 4: Ökad personalretention

Ett genomsnittligt företag förlorar 41% av sin personal inom loppet av tre år. En metod för att bromsa den här siffran är att tillhandahålla adekvata möjligheter till utbildning och utveckling [4]. Att bli av med anställda kommer med en stor prislapp. Personalen tar med sig sina kunskaper och sin produktivitet när de lämnar företaget, medan företaget blir fast med kostnaderna för nya anställningar och låg moral. När du förser dina anställda med möjligheter till lärande kan de se att du är villig att investera i deras framgångar. Detta gäller särskilt för millennials som tycker att det är extremt viktigt med möjligheter att lära sig och växa på jobbet. I sin tur får de känna sig som en uppskattad del av företaget, och blir mer motiverade till att utföra sina jobb. Och en personalstyrka som känner sig uppskattad och motiverad stannar kvar!

Använd din tid på bästa sätt, optimera dina utbildningar

Är du konsult och vill utbilda flera kunder parallellt utan att öka din administrativa börda? Easy LMS är det mest tidsbesparande LMS:et för konsulter. Minimera ansträngningen, och maximera din tid och dina utbildningsresultat! Fokusera på det som är viktigt.

Besök vår sida för konsulter nu!

Nackdelar med personalutbildning

Personalutbildningar har ett stort antal fördelar, men de kommer också med några nackdelar som kan sätta käppar i hjulet för lyckade utbildningar.

Nackdel 1: Höga kostnader

Kostnaderna relaterade till personalutbildningar kan vara avskräckande för små och medelstora företag. Kostnader för resor, utbildningslokaler och utrustning för interna utbildningar kan snabbt resultera i en dyr nota! Enligt en källa var den genomsnittliga budgeten för stora företag $17,7 miljoner 2019, medan små företag hade en genomsnittlig budget på $367,490 [5]. Det finns dock goda nyheter. Att använda e-lärande kan skära ner på många av dessa kostnader! Så, om du är en utbildningsleverantör som arbetar med små och medelstora företag, är det ganska fördelaktigt att utveckla kompletterande eller oberoende digitala utbildningsprogram. Läs mer om fördelarna med e-lärande.

En halv dags klassisk utbildning motsvarar en timmes e-lärande

Nackdel 2: Det kräver tid borta från arbetet

Den tid som din personal tillbringar på utbildning är tid som de inte spenderar på jobbet. Det är inte alltid möjligt för ett företag att låta en anställd missa så många arbetstimmar. Vi vill dock hävda att trots att utbildning kräver tid i det korta loppet (tid borta från jobbet), kommer det att spara dig tid i det långa loppet. När en anställd har slutfört sin utbildning behöver den t.ex. inte be andra om hjälp, och är mindre benägen att göra dyra misstag. Onlineutbildningar kan också minska tiden som går till lärande. Enligt Chapman Alliance motsvarar en halv dags klassisk utbildning en timmes e-lärande.

Nackdel 3: Utbildning av dålig kvalitet kan resultera i arbete av dålig kvalitet

Vi har alla hört talesättet ”practice makes perfect”. Men, vad händer om resultatet är dåligt? Att skapa utbildningsmaterial av hög kvalitet och hitta duktiga utbildare är tidskrävande och utmanande. Det kan vara frestande att kringgå kvalitet till förmån för enkelhet. Men det kan snabbt slå tillbaka om utbildningen resulterar i dåliga vanor och felaktig kunskap för dina anställda.

Samma argument som i nackdel 2 gäller här. En utbildare sparar tid för företag. Till en början tar det tid att hitta någon. Men när ett företag har hittat en kvalificerad utbildare kan arbetet delegeras, vilket gör att arbetsgivaren kan fokusera på andra viktiga frågor.

Kan Easy LMS hjälpa mig, som utbildare, att implementera personalutbildningar i olika organisationer?

Easy LMS erbjuder en onlinelösning för att sömlöst implementera kontinuerlig personalutbildning i flera organisationer

Easy LMS erbjuder en onlinelösning för att sömlöst implementera kontinuerlig personalutbildning i flera organisationer. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att hantera din tid och uppnå goda utbildningsresultat på ett effektivt sätt. Vårt LMS är speciellt utformat för att eliminera besväret med repetitiva uppgifter, vilket ger dig det mentala utrymmet att leverera förstklassiga utbildningar till dina kunder.

En särskilt bekväm funktion är Easy LMS Academy, där du enkelt kan organisera allt ditt innehåll på en enda virtuell plats. Du kan skapa en separat Academy för varje kund, och anpassa den helt och hållet till kundens företagsdesign. Att återanvända samma utbildningsmaterial för flera kunder är busenkelt: duplicera en kurs och gör justeringar där det behövs. På så sätt kan varje kund njuta av en skräddarsydd utbildningsupplevelse som möter deras unika behov. Resultat kategoriseras enligt Academy, vilket säkerställer tydlighet och god organisation.

Läs vidare

  1. Gallup
  2. Trainingindustry.com
  3. Cegos
  4. Huffpost
  5. TrainingMag
  6. Cio dive

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS? Varför inte bara köra som förr, med kursmaterial och prov i pappersformat, och rätta svaren med en röd penna...

Läs mer