Våra främsta för- och nackdelar med personalutbildning

Du kanske tror att syftet med en personalutbildning är att lära dina anställda de grundläggande färdigheterna som krävs för att utföra jobbet. Men det finns fler fördelar än så! Personalutbildningar hjälper dig att få ut det mesta av dina anställdas potential och säkerställer att de är nöjda på jobbet! Trots de många fördelarna kommer även personalutbildningar med sina egna utmaningar. Om du funderar på att implementera personalutbildningar i din organisation, gå igenom den här listan och se om fördelarna väger tyngre än nackdelarna.

Advantages and disadvantages of employee training
Anna
UX Researcher / Junior Produktägare
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

Fördelar med att utbilda personal

Att implementera ett utbildningsprogram åt din personal är en viktig aspekt av att få ut det mesta möjliga av ditt humankapital, utveckla en konkurrensfördel och att säkerställa att dina anställda är nöjda på jobbet! Läs vidare för att lära dig mer om personalutbildningens roll.

Fördel 1: Ökad arbetsglädje och medarbetarengagemang

När du investerar i personalutbildning visar du din personal att du uppskattar dem

En av de största fördelarna med att utbilda sin personal är att deras arbetsglädje ökar när de får möjligheten att lära sig och utveckla sina karriärer. Det finns många saker som bidrar till arbetsglädje, men i grund och botten handlar det om att människor mår bra av det som de gör på jobbet. När du investerar i din personals utbildning visar du dem att de är värdefulla för ditt företag. Utbildning ger personalen verktygen som de behöver för att växa och känna sig trygga i sina jobb! Arbetsglädje är även kopplat till medarbetarengagemang. På dagens arbetsmarknad är nivån av medarbetarengagemang ganska låg; endast 13% av anställda över hela världen känner sig engagerade i sina jobb! [1] Detta bör uppmärksammas, eftersom nöjda och engagerade medarbetare är mer lönsamma, mindre benägna att missa arbete och ger dessutom bättre kundservice.

Fördel 2: Ökad personalmotivation

När du erbjuder möjligheter till lärande kan din personal använda sina nya färdigheter till att anta nya utmaningar på jobbet, vilket ökar deras entusiasm för jobbet.

Enligt inc.com är personalmotivation "nivån av energi, engagemang och kreativitet som ett företags anställda för till sina jobb". Liksom arbetsglädje och engagemang har motivation flera fördelar, t.ex. lägre personalomsättning och ökad produktivitet. Överraskande nog påverkar materiella fördelar som en tjänstebil motivationen mindre än du kanske tror [2]. Personal vill snarare känna sig empowered, värdesatta och inspirerade. Lärmöjligheter och utbildningar adresserar dessa behov, där materiella saker kommer till korta.

Fördel 3: Ökade kunskaper motsvarar ökad vinst

Företag som hade omfattande utbildningsprogram hade 24% högre vinstmarginaler

De kunskaper och färdigheter som anställda lär sig genom lyckade utbildningsprogram leder till konkreta fördelar för företaget, såsom ökad försäljning, färre olyckor, förbättrade processer och mer nöjda kunder. Allt detta har en positiv inverkan på dina resultat. I en undersökning från 2011 med 2500 företag, hade företag med omfattande utbildningsprogram 218% högre omsättning per anställd och 24% högre vinstmarginaler! [3]

Fördel 4: Ökad personalretention

Ett genomsnittligt företag förlorar 41% av sin personal inom loppet av tre år. En metod för att bromsa den här siffran är att tillhandahålla adekvata möjligheter till utbildning och utveckling [4]. Att bli av med anställda kommer med en stor prislapp. Personalen tar med sig sina kunskaper och sin produktivitet när de lämnar företaget, medan företaget blir fast med kostnaderna för nya anställningar och låg moral. När du förser dina anställda med möjligheter till lärande kan de se att du är villig att investera i deras framgångar. Detta gäller särskilt för millennials som tycker att det är extremt viktigt med möjligheter att lära sig och växa på jobbet. I sin tur får de känna sig som en uppskattad del av företaget, och blir mer motiverade till att utföra sina jobb. Och en personalstyrka som känner sig uppskattad och motiverad stannar kvar!

Nackdelar med personalutbildning

Personalutbildningar har ett stort antal fördelar, men de kommer också med några nackdelar som kan sätta käppar i hjulet för lyckade utbildningar.

Nackdel 1: Höga kostnader

Kostnaderna relaterade till personalutbildningar kan vara avskräckande för små och medelstora företag. Kostnader för resor, utbildningslokaler och utrustning för interna utbildningar kan snabbt resultera i en dyr nota! Enligt en källa var den genomsnittliga budgeten för stora företag $17,7 miljoner 2019, medan små företag hade en genomsnittlig budget på $367,490 [5]. Det finns dock goda nyheter. Att använda e-lärande kan skära ner på många av dessa kostnader! Läs mer om fördelarna med e-lärande.

En halv dags klassisk utbildning motsvarar en timmes e-lärande

Nackdel 2: Utebliven arbetstid

Den tid som din personal tillbringar på utbildning är tid som de inte spenderar på jobbet. Det är inte alltid möjligt för ett företag att låta en anställd missa så många arbetstimmar. Vi vill dock hävda att trots att utbildning kräver tid i det korta loppet (tid borta från jobbet), kommer det att spara dig tid i det långa loppet. När en anställd har slutfört sin utbildning behöver den t.ex. inte be andra om hjälp, och är mindre benägen att göra dyra misstag. Onlineutbildningar kan också minska tiden som går till lärande. Enligt Chapman Alliance motsvarar en halv dags klassisk utbildning en timmes e-lärande.

Nackdel 3: Utbildning av dålig kvalitet kan resultera i arbete av dålig kvalitet

Vi har alla hört talesättet ”practice makes perfect”. Men, vad händer om resultatet är dåligt? Att skapa utbildningsmaterial av hög kvalitet och hitta duktiga utbildare är tidskrävande och utmanande. Det kan vara frestande att kringgå kvalitet till förmån för enkelhet. Men det kan snabbt slå tillbaka om utbildningen resulterar i dåliga vanor och felaktig kunskap för dina anställda.

Kan Easy LMS hjälpa mig att implementera personalutbildning i min organisation?

Easy LMS är ett bra onlineverktyg för att implementera kontinuerlig personalutbildning i hela din organisation

Redo att skörda frukterna av din personalutbildning? När du konfigurerar din personalutbildning uppmanar vi dig att överväga ett online-alternativ. E-lärade är en form av lärande som sker på nätet. Idag drar 90% av stora företag nytta av någon form av online-lärande, jämfört med bara 4% 1995. Läs mer om för- och nackdelarna med onlinekurser och e-lärande för att se om din organisation kan dra nytta av det!

Easy LMS är ett utmärkt onlineverktyg för att implementera kontinuerliga personalutbildningar i hela din organisation. Med Easy LMS kan du skapa och hantera effektiva kurser, kontrollera deltagares kunskaper med prov och generera anpassade certifikat. Vårt verktyg hjälper dig att följa dina anställdas framsteg och våra automatiseringsalternativ sparar dig tid.

Läs vidare

  1. Gallup 
  2. Trainingindustry.com
  3. Cegos 
  4. Huffpost
  5. TrainingMag

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS? Varför inte bara köra som förr, med kursmaterial och prov i pappersformat, och rätta svaren med en röd penna...

Läs mer