Center för e-lärande

Välkommen till vårt center för e-lärande! Läs insiktsfulla artiklar om grunderna till e-lärande. Vad är e-lärande för något, och vilka är fördelarna? Och mer specifikt, hur kan jag introducera det i min organisation? Läs, lär dig och använd alla tips!

 • E-lärande vs. traditionellt lärande

  Debatten om e-lärande vs. traditionellt lärande växer varje år. Coronapandemin gjorde det hela ännu mer relevant, eftersom anställda i många länder tvingades arbeta hemifrån. Så plötsligt skulle alla undervisningsaktiviteter äga rum online. Men är det ett bra substitut för traditionellt lärande? Låt oss ta en titt på skillnaderna, likheterna och besluta vem vinnaren är!

  Read more

 • Är e-lärande lika bra som traditionell undervisning?

  Det var inte så länge sedan traditionell undervisning var det enda valet. Med teknologins utveckling blir e-lärande mer och mer populärt. Trots detta kan man fortfarande tvivla på hur effektivt det faktiskt är. Innan du hoppar ombord på e-lärandeskeppet, ta dig tiden att gå igenom hur e-lärande håller upp mot traditionella undervisningsmetoder, och se om det är rätt för din organisation.

  Read more

 • För- och nackdelar med e-lärande

  Att erbjuda e-lärande är ett bra, revolutionerande alternativ till traditionell utbildning. Företag har lagt märke till det. Faktum är att upp till 90% av företag använder någon form av e-lärande idag, jämfört med bara 4% år 1995. Och marknaden för e-lärande förväntas växa ytterligare 8% till 2026! Är du osäker på om du bör hoppa på tåget ännu? Innan du byter ut traditionellt lärande mot e-lärande i din organisation, väg dess fördelar och nackdelar noggrant.

  Read more

 • Effektiviteten av e-lärande

  Är e-lärande lika effektivt som undervisning som sker öga mot öga? Hur kan du försäkra dig om att dina elever kommer att lära sig lika mycket (eller mer) med onlinekurser utan att du är fysiskt närvarande och håller koll på dem?

  Read more

 • Bästa praxis för e-lärande

  Nu när du vet att e-lärande har många fördelar kan vi titta närmare på bästa praxis för att använda sig utav det. Finns det ett bra och ett dåligt sätt att använda sig av e-lärande? Vad behöver du ta hänsyn till innan du börjar med ett e-lärandeprogram?

  Read more

 • Vad är blandat lärande?

  Om du har letat efter metoder och praxis för e-lärande har du kanske hört talas om blandat lärande. Blandat lärande kan definieras som en kombination av traditionella och moderna inlärningsmetoder. Låt oss ta en djupare titt på definitionen och innebörden av blandat lärande. Vi kommer också att utforska modeller för blandat lärande, tekniker och hur man kan tillämpa dem i din organisation.

  Read more

 • För- och nackdelar med blandat lärande

  Blandat lärande kombinerar modern inlärningsteknologi med traditionella inlärningsmetoder. Precis som vilken inlärningsmetod som helst har blandat lärande unika fördelar och nackdelar som är viktiga att tänka på när man anammar den här metoden. Låt oss utforska dem.

  Read more

 • 6 principer för effektivt e-lärande

  E-lärande är ett viktigt ämne att ta itu med allt eftersom världen blir mer digital. Effektiva e-lärandekurser kan hjälpa dig att bli mer kunnig i vilket ämne som helst. Att skapa digitalt inlärningsmaterial baserat på följande sex principer ger dig en användarcentrerad, motiverande och personlig e-lärandemiljö [1].

  Read more

 • Varför ditt e-lärande behöver flow

  Har du någonsin känt att du blir helt uppslukad av en uppgift, och att tiden går utan att du märker det? Det är känt som ett tillstånd av flow. Att befinna sig i flow banar vägen för djupt arbete, en arbetsstil som kräver fullständigt fokus på en svår uppgift. Vi är mycket mer kapabla än vi tror till att utföra uppgifter i ett flowtillstånd. Inlärningsverktyg idag behöver utformas med flow i åtanke för att möjliggöra djuparbete.

  Read more