5 viktiga säkerhetsfunktioner som alla LMS bör ha

De flesta företag är fullt medvetna om behovet att skydda sin användardata. Men det är ändå aldrig en hög prioritet eftersom det är ett ganska abstrakt, osexigt ämne. Inom branschen för online-LMS börjar en förändring bli synlig. Fler och fler LMS har säkerhetsåtgärder och procedurinställningar på plats. Det borde de ha, med tanke på att branschen kommer att vara värd över 40 miljarder dollar vid år 2029. Upptäck vilka säkerhetsfunktioner som är väsentliga för att skydda användarnas integritet i denna växande industri!

Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

5 viktiga säkerhetsfunktioner för Online Learning Management Systems (LMS)

E-lärande gör det möjligt för alla att få tillgång till utbildningsmaterial online. Det enda man behöver göra är att legitimera sig i systemet. Eftersom många studenter använder sig av onlinebetalningar är deras personuppgifter och bankuppgifter i fara.
Varje LMS behöver ha följande nyckelfunktioner för att säkerställa att alla som använder systemet kan navigera privat och säkert på plattformen:

1. Datakryptering

Datakryptering är processen av att översätta data till en annan form eller kod som blir obegriplig för andra parter. Endast de med en dekrypteringsnyckel eller lösenord kan tolka datan.

Att hålla klienters personliga information privat är en avgörande funktion i alla online-LMS. Skadliga tredje parter ska inte kunna komma åt känslig data och använda dem i nätfiskeaktiviteter och andra cyberattacker.

Enligt en rapport har 81% av alla organisationer upplevt en ökning av nätfiskeattacker sedan mars 2020. Hackers behöver bara få tag i e-postadresserna till några kunder innan de sätter igång.
Robust datakryptering säkerställer att cyberbrottslingar inte kan få tag på någon information från något system. Men den här funktionen räcker inte för att säkerställa datasekretess. Säkerhetsfunktionen måste kompletteras av andra funktioner.

2. Användarautentisering

Lösenord är nätanvändarens första försvarslinje mot cyberhot

Lösenord är nätanvändarens första försvarslinje mot cyberhot. Men lösenord ger inte ett fullständigt skydd. Alla onlinesystem, oavsett dess natur, behöver använda sig av robust teknik inom användarautentisering.

Användarautentisering förhindrar obehöriga enheter från att få åtkomst till LMS:et. Med åtkomst kan en hackare enkelt kopiera digitalt lärinnehåll och sälja det till konkurrenter. De kan också sälja kunders personuppgifter. Hot som dessa riskerar att kompromissa både företagets rykte och dess finansiella ställning.

Här är några fler metoder för användarautentisering som bör implementeras utöver autentisering av användarnamn och lösenord:

Multifaktorautentisering (MFA)

Enligt Microsoft skulle 99.9% av alla cyberattacker kunna förhindras med multifaktorautentisering. Det är en säkerhetsåtgärd som kräver två eller flera oberoende processer för att verifiera ett användarkonto.
Några vanliga exempel är:

 • Unika koder som skickas till smartphones
 • Captcha-test
 • Fingeravtryck
 • Ansiktsigenkänning
 • Röstbiometri
 • Certifikatbaserad autentisering

Digitala certifikat används för att autentisera varje inloggning, det är ett unikt elektroniskt dokument som fungerar som en persons digitala identifiering. Den består av en offentlig nyckel och digital signatur.

Biometrisk autentisering

Biometri är en oberoende verifieringsmetod som kan användas i multifaktorautentisering. Den förlitar sig på en persons unika egenskaper, såsom fingeravtryck, ansiktsdrag och röst. Biometri är idag en av de mest populära autentiseringsprocesserna just på grund av sin höga säkerhetsnivå.

Token-baserad autentisering

I den här verifieringsprocessen får användare en token första gången som de kommer åt systemet. De måste ange sina autentiseringsuppgifter för att komma åt denna token, som kommer i form av slumpmässiga tecken.

Smidiga GDPR-utbildningar

Är du en GDPR-utbildare som vill kombinera fysiska och digitala utbildningar på ett smidigt sätt? Easy LMS är #1 bland alla onlineverktyg för företag som håller GPDR-utbildningar! Minimera ansträngningen, maximera din tid och dina utbildningsresultat! Ta ett steg mot din framgång!

Besök vår utbildningssida för GDPR nu!

3. Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll inom säkerhet innebär att hantera åtkomst till en organisations data och resurser. Det kan verka likt användarautentisering, men det finns en skillnad: autentisering verifierar kontoinnehavarens identitet, medan åtkomstkontroll beviljar eller nekar åtkomst baserat på autentisering.

I grund och botten ligger åtkomstkontrollen i händerna på den enhet som driver LMS:et. Det är en viktig komponent i webbsäkerhet eftersom det säkerställer att endast de som har rätten att komma åt systemet kan navigera i det.

Autentisering är avgörande för åtkomstkontroll, men det måste finnas andra lager för datasekretess och skydd, till exempel:

 • Authorization - ett extra lager av säkerhet
 • Management - processen av att lägga till eller ta bort åtkomst baserat på datan som presenteras
 • Audit - analys av användaraktivitet för att avgöra om åtkomst ska beviljas 

4. Digital Rights Management (DRM)

Varje online-LMS måste ha Digital Rights Management (DRM) för att skydda upphovsrätten till sin media. E-läranderesurser förväntas vara unika för företaget, och det är ytterst viktigt att skydda dem.

Som ägare till det upphovsrättsskyddade materialet måste företag kontrollera vad betalande kunder kan göra med deras resurser. Användare kan ladda ner dem för offlineåtkomst, men de får inte distribuera resurserna till andra.

Här är några metoder för Digital Rights Management att begränsa åtkomsten till proprietära resurser:

 • Användare kan inte redigera eller spara innehåll
 • Användare kan inte dela eller vidarebefordra resurser
 • Användare kan inte skriva ut innehåll, om de kan det är antalet kopior begränsat
 • Användare kan inte ta skärmdumpar på resurser
 • Vissa resurser är endast tillgängliga för användare under en begränsad tid
 • Innehåll är endast tillgängligt i vissa regioner

5. Regelbundna säkerhetsuppdateringar

Säkerhetsåtgärder och verktyg måste uppdateras regelbundet

Många företag tänker att de är förberedda när de väl har en strategi för cybersäkerhet. Men att implementera en statisk säkerhetsplan kommer inte att fungera – åtgärder och verktyg måste uppdateras regelbundet. Cyberbrottslingar anpassar sig ständigt till ny teknik. LMS behöver därför göra samma sak för att skydda sina tillgångar.

En bra tumregel är att omvärdera och uppdatera säkerhetsstrategin minst en gång om året. Även om detta låter tråkigt, är det också värt att komma ihåg att det är avgörande för ett LMS långsiktiga framgång att skydda sig mot cyberhot.
Det är också bäst att påminna kunderna om att säkerheten är deras angelägenhet. De behöver göra allt de kan för att hålla sig säkra, vilket inkluderar att använda de bästa VPN-tjänsterna, undvika offentliga nätverk och att använda starka lösenord eller lösenordsfraser.

Slutsats

LMS täcker en stor marknad med olika branscher. Varje deltagare försöker få en konkurrensfördel gentemot sina kollegor eller konkurrenter. Men för leverantörer av online-LMS är säkerheten avgörande för att skydda deltagarnas information och integritet. Med viktiga säkerhetsfunktioner på plats kommer ditt LMS att förbli robust.

Vilka integritetsåtgärder vidtar Easy LMS?

Easy LMS är ett GDPR-kompatibelt LMS. Vi har vidtagit flera åtgärder för att skydda våra användares data. Vi granskar också dessa regelbundet och gör förbättringar där det behövs. Vår dataskyddsansvariga övervakar detta noga.

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod