Center Medarbejdertræning

Velkommen til vores center for medarbejdertræning! Læs dybdegående artikler om (online) medarbejdertræning, og mere specifikt, hvordan du anvender et LMS til medarbejdertræning. Læs, lær og anvend vores tips og tricks i din virksomhed!

 • Hvad er medarbejdertræning?

  Træning af dine medarbejdere er en forudsætning for en kreativ, glad og produktiv arbejdsstyrke. Desværre afviser medarbejdere og ledelse ofte medarbejdertræning som værende kedelig eller unødvendig. Men medarbejdertræning er rygradden i din organisation. Lad os forklare hvorfor!

  Read more

 • Vigtigheden af medarbejdertræning og medarbejderudvikling

  Det er dyrt, for kompliceret, det kræver mange resourcer og det er meget tidskrævende. Hvis du spørger virksomheder om, hvorfor de ikke investerer i medarbejdertræning, er dette deres typiske svar. Men der er forkert! Virksomheder undervurderer vigtigheden og indvirkningen af medarbejdertræning i forhold til viden og evner samt i forhold til virksomhedsforståelse.

  Read more

 • Fordele og ulemper ved medarbejdertræning

  Som træner forstår du, at medarbejdertræning har flere fordele end ulemper. For at overbevise dine potentielle klienter og fastholde et stabilt workflow, har vi sammensat en liste over fordelene. Vi ser også på ulemperne og giver dig mulighed for at forudsige og modvirke eventuelle bekymringer. Dyk ned i vores liste for at se, hvordan fordelene ved medarbejdertræning opvejer ulemperne.

  Read more

 • Hvordan identificeres dine medarbejderes træningsbehov?

  Medarbejdere kan være som børn. Forældre med mere end et barn kan fortælle dig, at hvert barn er forskelligt fra de andre. Hvad der fungerer for et barn, fungerer ikke nødvendigvis for andre børn. Det er næsten det samme med medabejdere. Den samme regel passer ikke til alle. Så hvordan kan du identificere dine medarbejderes træningsbehov? En god ide er at udføre tests og undersøgelser for at finde ud af mere om hver medarbejders personlighed, arbejdsstil og videnshuller.

  Read more

 • Valg af en online platform til medarbejdertræning

  Du har endelig besluttet at forbedre din medarbejdertræning ved hjælp af en platform til medarbejdertræning. Men hvordan kommer du i gang? Der er så mange muligheder! Ikke blot forskellige software men også programmer, som er klar til brug. Hvad skal du vælge? Vent, hvad ønsker du egentlig? Lad os se på nogle af mulighederne.

  Read more

 • Fordele ved oplæring af nye ansatte

  Tillykke! Efter en langstrakt ansættelsesproces, er det tid at byde en ny kollega velkommen til teamet 😄. Men det hårde arbejde er langt fra overstået, fordi oplæringen først lige er begyndt! Et effektivt oplæringsprogram til nye ansatte sikrer såvel en kortsigtet som langsigtet succes for nye ansatte samt for din virksomhed. Præcis hvor essentielt er oplæring? 🤨 Lad os tage en nærmere kig på dens fordele!

  Read more

 • Checkliste ved nyansættelser

  At finde de rette medarbejdere er udfordrende, fordi det betyder meget for din virksomhed. Dertil kommer den juridiske del sammen med al dokumentation; hvad er vigtig at holde for øje, når en stilling skal besættes i virksomheden? For at citerere Steve Jobs; "Det giver ingen mening at ansætte kloge folk og så fortælle dem, hvad de skal gøre. Vi ansætter kloge folk, så de kan fortælle os, hvad vi skal gøre."

  Read more

 • Hvad er introduktionstræning?

  Hvad er definitionen af introduktionstræning? Introduktionstræning er et professionelt begreb inden for Human Resources i forhold til medarbejderskoling. Det er en form for introduktion, som giver medarbejdere og nye medarbejdere mulighed for at lære "skibet at kende" i deres nye arbejde eller stilling og således få en nemmere start.

  Read more

 • Hvordan fjernansatte trænes

  Fjernarbejde bliver mere og mere populært, særligt grundet pandemien. Dog træning og håndtering af fjernansatte byder på forskellige udfordringer i forhold til en traditionel kontoropsætning. Her er vores bedste praksis for at hjælpe dig i gang med træning af fjernansatte.

  Read more

 • Omkostninger til medarbejdertræning

  De bedste medarbejdere dannes, de bliver ikke fundet. Du har brug for at investere i såvel deres personlige som professionelle udvikling gennem vedvarende træning. Men med træning af dine medarbejdere følger en pris. Lad os udforske omkostningerne til medarbejdertræning.

  Read more

 • Hvordan udviklingen af dine medarbejderes træning følges

  Som arbejdsgiver er en af dine største bekymringer konstant at videreuddanne dine medarbejdere. Så efter at have oprettet et træningsprogram til dine medarbejdere, ville det være nemt at tro, at du har opnået dit mål. Men medarbejderes udvikling på et individuelt niveau kan være svært at måle. Medarbejdere ønsker også at vide, hvor meget de har udviklet sig siden, de begyndte i virksomheden. Er det muligt at omforme "udvikling" til noget mere håndgribeligt, som kan måles?

  Read more

 • Opret online træningsprogrammer til medarbejdere

  At oprette online træningsprogrammer til medarbejdere kan være udfordrende, især hvis du skal oprette kurser helt fra begyndelsen. Men ikke, hvis du følger vores seks-trins guide! Du vil opdage, at oprettelsen af online træningsprogrammer også kan være givtigt!

  Read more

 • Oplæring af nye ansatte

  Fremragende oplæring af nye ansatte giver dem en varm velkomst og den viden, de behøver for at blive produktive! Medarbejdere, som modtager en grundig træning, vil føle sig mere motiverede og egnet end de medarbejdere, hvis oplæring er at lære gennemarbejdet. Følg vores guide til oplæring af nye ansatte og deres begyndelse vil blive en succes!

  Read more

 • Hvad er compliance træning?

  Det lyder virkelig kedeligt at skulle gennemføre (obligatorisk) compliance træning, og ofte er det også kedeligt. Men det behøver det ikke at være! Opsat på den rigtige måde, kan compliance træning give en bedre arbejdsplads, forebygge ulykker samt øge ansvaret i din virksomhed. Lær mere om comliance træning og om, hvordan du kan anvende den i din virksomhed.

  Read more

 • Metoder til medarbejdertræning

  Der er mange måder til at gøre de samme ting i livet, det samme gælder medarbejdertræning - der er ingen forskel! Hvis du ønsker at implementere medarbejdertræning i din organisation, kan du blive forvirret over de mange tilgængelige muligheder. Valget af den rette træningsmetode er nøglen til at hjælpe din virksomhed med at vækste. I denne artikel ser vi nærmere på forskellige metoder til at træne dine medarbejdere, deres fordele og ulemper samt hvordan du kan finde ud af, hvilke metoder er de bedste til din organisation.

  Read more

Kom igang allerede idag!

Tilslut dig næsten 1 million deltagere og prøv vores fantastiske værktøj.

Registrer gratis