Vilkår og betingelser

Du kan downloade disse Vilkår & Betingelser her (engelsk).

1. Hvilket formål tjener disse vilkår og betingelser?

Formålet med disse vilkår og betingelser ("Vilkår og Betingelser") er en juridisk aftale mellem personen eller virksomheden, som registrerer sig til at anvende vores LMS-service (“du”, “din/dit,” or “Klient”) og Easy LMS B.V. (“Easy LMS”, “os”, eller “vi”).

Disse Vilkår og Betingelser overser vores respektive rettigheder og forpligtelser i forhold til din adgang og brug samt support at det online learning management system ("Servicen”) og de dertilhørende elektroniske dokumentation ("Materialer").

Hvis du er en forretningsbruger, der giver sine klienter adgang til Servicen, gælder disse Vilkår og Betingelser også for disse klienter og deres administratorer (også "Klienter" og "dig"). Det er dit ansvar at sikre, at dine Klienter overholder disse Vilkår og Betingelser. På vores anmodning skal du, for egen regning, håndhæve disse Vilkår og Betingelser over for dine Klienter, der overtræder disse.

2. Hvilke regler er gældende for Deltagerne?

Dine Deltagere (defineret i punkt 3, nedenfor) skal også agere i overenstemmelse med disse Vilkår og Betingelser, hvis disse forholder sig til adgangen og brugen af Servicen. Det er alene dit ansvar at sikre, at Deltagerne agerer i henhold til dette. På vores anmodning skal du på egen regning håndhæve disse bestemmelser over for Deltagere, der overtræder disse.

3. Hvad omfatter Servicen?

Genstand for bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser og din betaling af Gebyret i henhold til afsnit 6 nedenfor, muliggør vi den ikke-eksklusive og begrænset adgang til fjernadgangen og brugen af Servicen udelukkende til dit forretningsbrug – disse forretningsformål omfatter også at tillade dine Klienter adgang til og brug af Servicen til deres egne forretningsformål, men de udelukker kommerciel udnyttelse af Servicen. Hermed muliggør vi samtidig dig retten til at lade dine deltagere ("Deltagere") have fjernadgang til og gøre brug af indholdet (eksempelvis Kurser, Eksamener, Quizzer, Vurderinger), som du har oprettet og/eller oploaded gennem din brug af Servicen ("Indhold"). Begrebet “Indhold” omfatter også beskeder eller andet indhold du sender ved brug af Servicen. Vi muliggør ikke (i) retten til at tillade personer eller virksomheder end Deltager adgang og brug af Servicen, (ii) retten til adgang og brug af Servicen uden for dine forretningsformål (som kan bestå i at gøre Indhold tilgængeligt for dine Klienter og deres Deltagere). Servicen understøtter alle moderne versioner af gængse internetbrowsere.

4. Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer eller spørgsmål?

Hvis du oplever problemer med Servicen eller du har spørgsmål til Servicen, kan du kontakte os via hjælpefunktionen under Servicens instrumentbræt eller via email. Du kan ikke kontakte os telefonisk. Vi besvarer dine meddelser på ugedage mellem kl. 09:00 og 22:00 CET med undtagelse af nationale mærkedage i Holland. Vi forsøger at besvare din meddelse så hurtigt som muligt, men vi kan ikke oplyse svartider. Servicen udbydes "som er". Vi giver ingen garantier i forhold til Servicen eksempelvis, at der ikke kan forekomme afbrydelser, at den er uden fejl og har fuld funktionalitet.

5. Hvad sker der, hvis Servicen ændres?

Det kan forekomme, at vi ændrer, korrigerer eller sletter (enten permanent eller tidsbegrænset) dele af eller alle funktioner eller opsætningen af Servicen på et til hvert tid givent tidspunkt i henhold til vores eget skøn (en "Opdatering"). Efter en sådan Opdatering anvendes begrebet Service automatisk uden videre handlinger i forhold til de involverede parter. Vi kan endvidere også slette eller stoppe (enten permanent eller tidsbegrænset) Servicen efter vores eget skøn efter begrundet information såsom uden at være ansvarlig for eventuelle omkostninger eller skader. I sådanne tilfælde refunderer vi dine forudbetalte Gebyrer for den abonnementsperiode i hvilken, Servicen ikke kan benyttes.

6. Hvordan afregner jeg gebyrerne?

Du afregner gebyrerne for adgangen og brug af servicen ("Gebyrer") som angivet på hjemmesiden. Vi opkræver Gebyrerne hver måned eller hvert kalenderår afhængig af, hvilket abonnement du har valgt via din Konto (begrebet "Konto" er defineret in punkt 7 nedenfor). Hvis vi ikke kan opkræve betalingen uanset af hvilken grund, forebeholder vi os retten til at degradere dit abonnement til gratis versionen af Servicen eller blokere din adgang til Servicen uden derved at blive ansvarliggjort for omkostninger eller skader. Gebyrerne varierer afhængig af, hvilket LMS-abonnement du har valgt. Du kan vælge at opgradere til et hvert givent abonnement via din konto, hvor efter vi opkræver de ekstra Gebyrer i forbindelse med opgraderingen. Vi kan også foretage en degradering af dit abonnement. I det tilfælde, hvis du har et månedligt abonnement, vil vi reducere Gebyrerne tilpasset for den næste måned og hvis du har et årligt abonnement, vil vi reducere Gebyrerne tilpasset fra begyndelsen af det næste år. Du er ansvarlig for alt salg, afgifter, moms og andre skatter i forbindelse med dit brug af Servicen udover skatter på nettoinkomsten. Vi kan øge Gebyrerne passende (og opkræve dit kreditkort en sådan tilpasning af Gebyrer) op til (30) dage før vores meddelse til dig.

7. Hvor er Servicen placeret og hvordan tilgås den?

a) Placering og adgang til Servicen. Servicen er hosted på en eller flere servere enten egne eller anvendt af os og vil være tilgængelig for dig og dine deltagere via internettet.

b) Din konto. For at kunne tilgå Servicen skal du oprette en konto hos os ("Konto"). Du skal benytte et unikt brugernavn og kodeord ("Kontoinformationer"). Kontoinformationerne er fuldkommen personlige og kun til dit eget brug. Du er ansvarlig for at holde Kontoinformationerne hemmilige og sikre.

c) Adgang for Deltagere. På Servicens instrumentbræt kan du indgive om, Deltagere skal oprette en konto ("Deltagerkonto") eller ej for at kunne tilgå Indholdet. I det tilfælde skal Deltageren indgiv en emailadresse og/eller (bruger)navn og/eller kodeord ("Adgangsinformation Deltager"). Det er dit ansvar at sikre, at Deltagerne anvender Adgangsinformationerne korrekt samt at de hemmeligholder disse informationer.

d) Ret til afvisning. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at afvise en registrering af en Konto eller Deltagerkonto (eksempelvis. fordi Klienten eller Deltageren ikke matcher vores målgruppe). I så fald vil vi ikke eller ikke længere levere Servicen til dig og opsige din Konto uden at være forpligtet til at betale nogen omkostninger eller skader. Vi refunderer de Gebyrer, som du har betalt på forhånd, i forhold til den brug, som du har gjort af Servicen indtil opsigelsestidspunktet.

e) Overvågning. Vi har ret til men er ikke forpligtet til at overvåge adgangen til Servicen samt uden at begrænse eventuelle retsmidler, som vi måtte have herunder eller ved lov, kan vi nægte adgang til dig eller en hver Deltager, der overtræder disse Vilkår og Betingelser.

8. Er der nogle betingelser eller restriktioner i forhold til brugen af Servicen?

Ja, der er betingelse og restriktioner i forhold til brugen af Servicen:

a) Du skal anvende dit eget udstyr. Du såvel som din Deltagere skal anvende jeres eget udstyr, internetudbyder og andre elementer, som kan være nødvendige for adgangen og brugen af Servicen.

b) Ingen kopier. Servicen er beskyttet af internationale love for opretshav herunder copyright, handelslove og traktater. Medmindre andet er nævnt i denne sektion, må hverken du eller dine Deltagere lave kopier af Servicen eller medfølgende Materialer.

c) Ingen reverse engineering eller lign. Hverken du eller en Deltager må ikke være årsag til eller give tilladelse til dine medarbejdere eller en tredjepart modificerer, tilpasser, oversætter, reverse engineer, dekompilerer, adskiller eller opretter afledt arbejde baseret på Servicen uden forudgående skriftligt samtykke fra os, hvilket vi kan tilbageholde efter eget skøn.

d) Ingen leje, leasing eller overdragelse. Adgang til Servicen er givet udelukkende til dig og dine Deltagere. Hverken du eller en Deltager må overdrage, lease, udleje, distribuere, sælge eller på anden måde videregive Servicen inklusiv Materialer på hverken en del eller fuld basis uden vores forudgående skriftige samtykke, hvilken vi kan tilbageholde ud fra eget skøn. Du kan dog mod betaling af et gebyr tilbyde indholdet til Deltagere. Forud for overdragelsen af Servicen til en autoriseret part, skal denne part skriftligt bekræfte alle disse Vilkår og Betingelser.

e) Adgangsinformation. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab, krav, skader eller lignenede hvilket kan opstå via autoriseret brug af Adgangsinformationer eller Deltageres Adgangsinformation for; dette uden at begrænse en anden bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser for ansvar. Hvis Adgangsinformationer eller Deltageres Adgangsinformationer er i fare, er det dit ansvar at underrette os omgående således, Kontoen og/eller Deltagerkontoen kan deaktiveres,og der kan gives et nyt brugernavn og adgangskode.

f) Brug. Du er eneansvarlig for al aktivitet, som finder sted under din Konto, herunder aktiviteterne hos andre administratorer (eksempelvis hos dine Klienter eller din egen organisation), som du har godkendt til en Konto, og herunder Deltagernes aktiviteter gennem Deltagernes Konti. Ingen må bruge Servicen til ulovlige eller uautoriserede formål. Du må ikke, ved brug af Servicen, overtræde gældende love, herunder men ikke begrænset til love om ophavsret og erstatningsret, eller bruge den på nogen måde, der er eller kan være skadelig for vores og/eller Servicens omdømme eller i strid med disse Vilkår og Betingelser. Dette omfatter uden begrænsning Indhold eller aktiviteter, der er ulovlige, krænkende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografiske, diskriminerende, upassende, politisk følsomme, desinformerende, uanstændige eller på anden måde anstødelige eller i strid med nogen parts intellektuelle ejendomsrettigheder, disse Vilkår og Betingelser eller gældende lov. Du må ikke bruge Servicen til at sende uopfordrede beskeder til nogen, uanset om dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

g) Fjernelse. Du accepterer og anerkender, at vi kan, men ikke er forpligtet til, at fjerne Indhold og midlertidigt eller permanent deaktivere Konti, som indeholder Indhold eller vedrører aktiviteter, som vi efter eget skøn vurderer er i strid med ovenstående bestemmelse om brugsmåde, med eller uden forudgående varsel og i tillæg til alle vores andre rettigheder.

h) Eksportkontrollicens. Du repræsenterer og garanterer, at hverken du eller en Deltager skal bruge Servicen på en måde, som ville kræve, at vi, du eller Deltageren indhenter et eksportkontrollicens enten fra en amerikansk, europæisk eller anden myndighed. En sådan anvendelse omfatter uden begrænsning træning eller anvendelse til våben, både biologiske, kemiske, nukleare eller på anden måde og til andre militære eller nukleare enheder.

i) Brug og lagring. Vi kan efter eget skøn deaktivere hvilken som helst Konto eller Deltagerkonto eller brug af Servicen via Kontoen skulle en sådan brug overskride det gennemsnitlige brug som fastlagt af os i en hver periode over en måned; dette inkluderer uden begrænsning bredbåndsbrug, samlet antal af gennemførtsler og et maksimalt antal af samtidige Deltagere som fastlagt af os. Vi kan også efter vores eget skøn deaktivere hvilken som helst Konto og Deltagerkonto eller lagringskapacitet i forhold til en sådan Konto, skulle din lagring overskride gennemsnitligt brug (som fastlagt af os). Hvis vi gøre således, vil vi give dig behørig information herom.

9. Får jeg ejerskab over Servicen?

Vi sælger ikke Servicen til dig men giver dig blot tilladelse til at tilgå og anvende Servicen i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Vi såvel som vores licensgivere forebeholder alle ophavsrettigheder for Servicen og Materialet omfattende og uden begrænsning alle patenter, copyrights, handelshemmligheder, databaserettigheder, trademarks samt alle andre rettigheder. Du samtykker, at vi har ret til at kontrollere din og Deltagernes brug af Servicen på hvilket som helst tidspunkt efter forudgående begrundet meddelse. Vi såvel som vores licensgivere forbeholder alle rettigheder som ikke er specifikt nedskrevet i disse Vilkår og Betingelser.

10. Kan jeg oploade hvilket som helst Indhold, jeg ønsker?

Du bestemmer hvilket Indhold, du opretter og oploader ved brug af Servicen. Dog er det dit ansvar, at du har tilladelse til at anvende Indholdet og at det ikke ejes af en tredjepart, som ikke har givet dig tilladelse til dig til at anvende det. Det er også dit ansvar at sikre, at Indholdet overholder disse Vilkår og Betingelser herunder den anvendelsesmåde, som angivet i afsnit 8 (f) ovenfor.

11. Ejer jeg Indholdet?

Ja, du eller dine licensgivere ejer det Indhold, som du opretter eller oploader ved anvendelse af Servicen såvel som ophavsrettigheder i forhold til et sådant Indhold. Vi tager ikke ejerskab for rettigheder i forhold til dit Indhold.

12. Hvordan forholder det sig med Deltagernes og mine personoplysninger?

a) Dine personoplysninger. Vi indsamler og anvender visse af dine personoplysninger (herunder personlige identifikationsoplysninger) således, du kan anvende Servicen og således, vi kan få indsigt i, hvordan Servicen anvendes. For yderligere information om, hvordan vi anvender dine personoplysninger, læs venligst vores privatlivspolitik.

b) Deltagers personoplysninger. Når du gør brug af vores Service, kan du og Deltagerne oprette og uploade Deltagernes personoplysninger ("Personoplysninger"). Vores Databehandleraftale gælder for disse Personoplysninger. Vores Databehandleraftalen udgør en integreret del af disse Vilkår og Betingelser og aftalen med vores Klienter. Ved at acceptere disse Vilkår og Betingelser accepterer vores Klienter også bestemmelserne i Databehandleraftalen. 

13. Skal jeg holde informationer fortrolige?

Du samtykker og accepterer disse Vilkår og Betingelser og Servicen indeholder vores ophavsretlige oplysninger ("Fortrolige Oplysninger") og du samtykker at hemmeligholde de Fortrolige Oplysninger på samme vis, som du hemmeligholder dine egne fortrolige oplysninger. Uanset ovenstående kan du i tilfælde af, at du er påkrævet af en domstol eller en anden regeringsmyndighed at oplyse Fortrolige Oplysninger, oplyse sådanne Fortrolige Oplysninger forudsat, at du først informerer herom for at gøre det muligt for os at få mulighed for at søge beskyttelse mod en sådan offentliggørelsesordre.

14. Dine repræsentationer og garantier.

Uden at begrænse andre repræsentationer og garantier i disse Vilkår og Betingelser, repræsenterer og garanterer du os, at: (i) du har fuldmagt og autoritet til at indgå disse Vilkår og Betingelser på vegne af den enhed, du arbejder for, som det er relevant, (ii) du ikke er opført på listen over begrænsede personer eller parter under nogen jurisdiktion, (iii) du ikke er etableret eller vil få adgang til og bruge Servicen fra et land på en eksportkontrol liste fra en amerikansk, EU eller anden myndighed. Du samtykker endvidere, at du besidder de nødvendige færdigheder og kvalifikationer til kompetent brug af Servicen i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.

15. Din skadesløsholdelse.

Du skal forsvare samt holde os og vores datterselskaber, licensgivere og tilknyttede virksomheder (og deres repræsentanter, direktører, medarbejdere og agenter) skadesløse mod alle krav, tab, skader, ansvar, mangler, domme, vurderinger, bøder, omkostninger og andre udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger), som stammer fra eller vedrører (i) (Deltagere) adgang til Servicen, (ii) (Deltageres) brug eller misbrug af Servicen (herunder Indhold og andre data eller oplysninger indgivet i Servicen eller fil eller database oprettet derved), (iii) din overtrædelse eller nogen af ​​dine repræsentanters, direktørers, medarbejderes, agenters og/eller Deltageres misligholdelse af gældende lovgivning, såsom lovgivning om intellektuel ejendomsret og privatlivets fred og (iv) dit brud på eller nogen af ​​dine repræsentanters, direktørers, medarbejderes, agenters og/eller Deltageres misligholdelse af ​​bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser, herunder uden begrænsning ​​din repræsentationer og garantier i disse Vilkår og Betingelser.

16. Frasigelse af garantier. 

Med undtagelse andet, som er udtrykt i disse Vilkår og Betingelser, er Servicen (inklusive ethvert Materiale) og enhver support tilbudt "som er" og "efter bedste evne (“Inspanningsverbintenis”) uden nogen form for garanti, udtrykkeligt, underforstået eller statueret inkluderet men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til ét bestemt formål eller anvendelse og enhver garanti for fejlfri applikation eller ikke-overtrædelse. Uden begrænsning af almindeligheden af det forebyggende, garanterer vi ikke anvendelsen, resultaterne eller ydelsen af Servicen, at Servicen skal ubegrænset, fejlfri eller sikker eller serveren(e), som gør Servicen tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

17. Begrænsning af Ansvar.

I det omfang gældende lovgivning, hverken os eller enkeltpersoner eller enhed, som har været del i oprettelsen, produktionen, betjening eller støtte fra serviceudbydere hæfter (uanset om kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), garanti, produktansvar eller andre søgsmålsgrunde) for dig eller en anden person eller enhed for direkte, indirekte eller tilfældige skader (herunder men ikke begrænset til tab af indtjening eller driftstab, tab af virksomhedsinformation eller data, krænkelse af omdømme, personskade (fysisk eller mental og/eller begge), goodwill, brug af dit Indhold, data eller andre immaterielle tab eller andre i strid med gældende lovgivning om privatlivets fred udspringer af (i) brug, misbrug eller manglende brug af Servicen; (ii) omkostninger i forbindelse med erstatning og serviceydelser som følge af varer, data, information eller servicer købt eller opnået eller modtaget meddelser eller transaktioner indgået gennem eller fra Servicen; (iii) uautoriseret tilgang eller ændring af dine transmissioner eller data; (iv) erklæringer eller antal fra enhver tredjepart om Servicen (v) afslutning af enhver af dine eller Deltagers Konto eller (vi) enhver anden sag, som vedrører Servicen eller brugen heraf, også selvom du er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Under ingen omstændigheder skal vores samlede ansvar overstige det samlede beløb, som du har betalt til os. Den ansvarsbegrænsning, som er angivet i dette afsnit, gælder ikke for tab eller ansvar, der opstår fra vores side på grund af grov uagtsomhed, svig eller forsætlig forseelse fra vores ledelse (som aldrig kan holdes personligt ansvarlig). Under ingen omstændigheder er vi ansvarlige for nogen skade, medmindre vi har modtaget en skriftlig meddelelse om misligholdelse, som beskriver misligholdelsen i detaljer og giver os en rimelig frist på mindst to uger til at afhjælpe misligholdelsen, og vi ikke har afhjulpet misligholdelsen inden for denne frist.

18. Hvordan kan jeg opsige Servicen?

Du kan vælge at opsige Servicen og fjerne din Konto på hvilket som helst tidspunkt på Servicens intrumentbræt. Skulle du vælge at opsige Servicen i den abonnementsperiode, vil vi ikke refundere de forudbetalte Gebyrer for den periode, hvilket kan være en månedlig eller årlig periode. Så længe du ikke har opsagt Servicen før afslutningen af din abonnementsperiode, vil dit abonnement automatisk blive fornyet til den samme abonnementsperiode (eksempelvis månedlig eller årlig).

19. Kan I opsige Servicen og blokere min Konto?

Ja.  Vi kan efter vores eget skøn med øjeblikkelig virkning opsige Servicen og blokere din Konto uden forudgående meddelse og uden at være forpligtede til at betale for skader eller refundere givne Gebyrer, hvis:

a) Du og/eller en Deltager ikke overholder disse Vilkår og Betingelser inklusiv uden begrænsning, betalingsforpligtelser af Gebyret og forpligtelsen til at håndhæve disse Vilkår og Betingelser mod Deltagere i strid med disse;

b) En offentlig myndighed beordrer os til at suspendere eller opsige leveringen af Servicerne til dig eller aftalen med dig;

c) Vi bliver opmærksomme på, at du eller en Deltager på ulovligvis via Servicen overfører copyright materiale uden en licens, gyldigt forsvar eller retfærdigt brug af privilegium at gøre det;

d) Du handler i strid med eller tillader overtrædelse af sektion 3, 7 (b) og. (c) , 8 eller 14 i disse Vilkår og Betingelser;

e) Du ansøger om konkursbeskyttelse eller dette kræves af en tredjepart;

f) Du ansøger om eller får bevilget betalingsstandsning;

g) Du ansøger om insolvens eller lignende procedurer i henhold til gældende lovgivning, eller der udpeges en kurator for dig;

h) Du ophører med at drive din virksomhed.

i)  Vi har velbrgrundede informationer, at du (mis)bruger og/eller en Deltager (mis)bruger Servicen, som vil skade vores forretningsinteresser eller Servicens omdømme.

20. Hvad sker der efter opsigelse af Servicen?

Efter opsigelse af Servicen, (i) skal du så hurtigt som muligt afstå fra at anvende og returnere alle Fortrolige Oplysninger til os; (ii) med undtagelse andet specificeret i disse Vilkår og Betingelser, alle rettigheder og licenser givet til dig og Deltagere skal herunder automatisk ophæves uden yderligere meddelse herom (iii) vi er berettiget til at blokere adgangen og brugen af Servicen og Kontoen og Deltagerkonti, og (iv) alle udenstående betalinger forfalder straks til betaling. Du skal sikre, at du har udtaget al Indhold fra din Konto førend du opsiger dit abonnement. Hvis vi blokerer din konto, returnerer vi indholdet til dig på din anmodning, som skal fremsættes inden for ti (10) dage efter, at vi har blokeret din konto, under forudsætning af at alle udestående Gebyrer er betalt. Vi vil derefter give dig adgang til din Konto i en periode på tre (3) dage udelukkende for at udtrække og slette Indholdet. Hvis Indholdet ikke er blevet slettet efter disse perioder, forbeholder vi os retten til ensidigt at gøre det.

Efter opsigelsen, sektionerne 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 og 23 og alle andre bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser, som er bestemt til at gå ud over opsigelsen, som er gældende i det omfang for de forhold, som er beskrevet i disse sektioner, opstår efter opsigelsen.

21. Hvordan skal meddelelser gives?

Alle meddelelser vedrørende disse Vilkår og Betingelser eller som gives i forbindelse med Servicen skal anses for at være angivet fra den dato, de er sendt til dig eller indsendt i Servicen. Emailadressen til meddelelser og anmodninger i forbindelse med Servicen anses for at være den emailadresse, du bruger til at få adgang til din Konto. Det er dit ansvar at opdatere eventuelle ændringer i forhold til denne emailadresse i din Konto.

22. Påbud

Du anerkender, at brud på en bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser og især afsnit 3, 7 (b) og (c), 8 og/eller 14 i disse Vilkår og Betingelser vil give anledning til uoprettelig skade for os og efterlade os utilstrækkeligt kompenseret i skadeserstatning. Derfor kan vi søge og opnå påbud mod din eller en Deltagers overtrædelse eller truende overtrædelse, ud over andre retsmidler, såsom, men ikke begrænset til, søgsmål for krænkelse af ophavsret. Du anerkender og accepterer desuden, at denne bestemmelse er nødvendig for at beskytte vores legitime forretningsinteresser og er rimelig i omfang og karakter.

23. Diverse

a) Disse Vilkår og Betingelser er oprettet efter og er udelukkende i henhold til gældende lovgivning i Holland, med undtagelse af dens konfliktlovgivning (dog efter behov uden at påvirke lovens ufravigelige bestemmelser).

b) Hermed samtykker du den eksklusive lovgivning og sted for domstolene i Haag, Holland i forbindelse med alle tvister, der opstår som følge af eller er relateret til disse Vilkår og Betingelser og/eller anvendelsen af ​​Servicen (dog efter behov uden at påvirke lovens ufravigelige bestemmelser).

c) Når vi udfører nogle og/eller alle vores respektive forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, skal vi agere som og have status som værende en uafhængig entreprenør af den anden part og ingen part skal fungere som eller værende en agent eller medarbejder i en anden part.

d) I tilfælde af, at enhver bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er fundet ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, må gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende bestemmelser på ingen måde påvirkes eller svækkes og en gyldig, lovlig og håndhævelig bestemmelse af lignende hensigtsmæssige og økonomiske konsekvenser erstattes for denne.

e) Vi kan ændre disse Vilkår og Betingelser i løbet af din abonnementsperiode. Vi vil rettidigt (i overensstemmelse med gældende lovgivning) underrette dig om væsentlige ændringer forud for startdatoen for den nye version af Vilkår og Betingelser. Indtil denne startdato har du mulighed for at gøre indsigelse mod ændringerne, hvis ændringerne ikke er lovpligtige eller foretages for at imødegå sikkerhedstrusler. Hvis du gør denne indsigelse, kan vi efter eget skøn beslutte at fortsætte Servicen i henhold til de gamle Vilkår og Betingelser eller give dig mulighed for at opsige Servicen.

f) Bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser skal fortolkes og tolkes i overensstemmelse med deres lovmæssige betydning og ikke strengt for eller imod nogen part uagtet hvilken part der måtte have udarbejdet disse Vilkår og Betingelser eller en bestemt bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser. De anvendte overskrifter anvendes til at lette læsningen og definerer eller påvirker ikke ordlydenes betydning eller fortolkning.

g) Ophævelsen af ​​enhver bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er ikke effektiv, medmindre den er skriftlig og underskrevet af den part, som den søger at håndhæve. Enhver parts misligholdelse i en eller flere tilfælde til opfyldelse af nogen af ​​disse Vilkår eller Betingelser må ikke fortolkes som en undtagelse fra fremtidige resultater af vilkår, pagter eller vilkår i denne licens og forpligtelserne for hver part med respekt hertil fortsætter i fuld kraft og virkning.

h) Disse Vilkår og Betingelser er bindende for parterne og deres efterfølgere og tilladte tildelinger. Du må ikke overdrage rettigheder og forpligtelser som følge af brugen af ​​Servicen eller disse Vilkår og Betingelser eller dele heraf til en tredjepart uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Vi kan tildele vores rettigheder og forpligtelser herunder til enhver tilknyttet eller til enhver efterfølger til vores forretning.

i) Hvis du ikke er etableret i Holland, accepterer du, at artikel 6:232, 234 (1) jo 6:230c, og 235 (1) og (3) i den hollandske civillovgivning ("Burgerlijk Wetboek") finder anvendelse. Disse artikler vedrører den måde, hvorpå disse Vilkår og Betingelser gøres tilgængelige og aftales i et online miljø.

j) Du accepterer, at artikel 6: 227b og 6: 227c i den hollandske civillovgivning ikke finder anvendelse, for så vidt som det er muligt at afvige fra disse bestemmelser. Disse artikler vedrører den måde, hvorpå der indgås elektroniske aftaler og de oplysninger, som skal gives i forbindelse hermed.

 

Dato

Ændring

13. januar 2022

Fjernelse af privatlivsskjoldet og ikke-EØS-dataoverførsler.

13. januar 2022

Ændring af vores firmanavn fra Quizworks til Easy LMS.

8. februar 2024

Erstattet ordlyden fra artikel 12 (e)-(q) vedrørende Easy-LMS som Databehandler med Databehandleraftale.

Tilføjet Databehandleraftale

 

Kom igang allerede idag!

Tilslut dig næsten 1 million deltagere og prøv vores fantastiske værktøj.

Registrer gratis