Vilkår og betingelser

Du kan laste ned disse vilkårene og betingelsene her (Engelsk).

1. Hva blir disse Vilkårene og Betingelsene brukt til?

Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkårene og Betingelsene") er en juridisk avtale mellom personen eller enheten som registrerer seg for tilgang til å bruke vår LMS-tjeneste ("du", "ditt", eller "Kunde") og Easy LMS B.V. ("Easy LMS", "oss", eller "vi")

Disse Vilkårene og Betingelsene bestemmer over våre gjensidige rettigheter og forpliktelser med hensyn til din tilgang og bruk så vel som støtten til den digitale læringsplattformen ("Tjenesten") og den tilknyttede elektroniske dokumentasjonen ("Materialene")

Hvis du er en bedriftsbruker som gir kundene sine tilgang til Tjenesten, gjelder disse Vilkårene og Betingelsene også for disse kundene og deres administratorer (også "Kunder" og "du"). Det er ditt ansvar å sørge for at Kundene dine overholder disse Vilkårene og Betingelsene. På vår forespørsel må du, for egen regning, håndheve disse Vilkårene og Betingelsene mot dine Kunder som bryter dem.

2. Hvilke regler gjelder for Deltakerne?

Deltakere (definert i avsnitt 3 nedenfor) må også overholde disse Vilkårene og Betingelsene, i den grad de er relatert til deres tilgang og bruk av Tjenesten. Det er utelukkende ditt ansvar å sørge for at Deltakerne overholder disse bestemmelsene. På vår forespørsel må du, for egen regning, håndheve disse bestemmelsene mot Deltakere som bryter dem.

3. Hva består Tjenesten av? 

I henhold til bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene og din betaling av gebyrene i henhold til seksjon 6 nedenfor, gir vi deg den ikke-eksklusive, ikke-overførbare, begrensede retten til ekstern tilgang til og bruk av Tjenesten kun for dine egne forretningsformål – disse forretningsformålene inkluderer også å la dine Kunder få tilgang til og bruke tjenesten til sine egne forretningsformål, men de utelukker kommersielt utnyttelse av Tjenesten. Vi gir deg herved også rett til å la deltakerne dine («Deltakerne») eksternt få tilgang til og bruke innholdet (f.eks. Kurs, Eksamener, Vurderinger, Quizer) som du har opprettet og/eller lastet opp gjennom din bruk av Tjenesten («innhold») ). Begrepet "Innhold" inkluderer også meldinger eller annet innhold du overfører ved hjelp av Tjenesten. Vi gir deg ikke (i) noen rett til å tillate andre personer eller enheter enn deltakere og (andre) administratorer i en Kundens organisasjon rett til å få tilgang til og bruke Tjenesten, (ii) noen rett for deg til å få tilgang til og bruke Tjenesten utenfor dine egne forretningsformål (som kan bestå av å gjøre innhold tilgjengelig for dine Kunder og deres Deltakere). Tjenesten støtter moderne versjoner av alle vanlige nettlesere.

4. Hva om jeg har problemer eller spørsmål?

Hvis du opplever problemer med Tjenesten eller har spørsmål knyttet til Tjenesten, må du kontakte oss gjennom hjelpefunksjonen i Tjenestens dashbord eller via e-post. Du kan ikke kontakte oss via telefon. Vi svarer på dine meldinger i ukedagene, foruten helligdager i Nederland, mellom CET 09:00 og 22:00. Vi forsøker å svare på dine meldinger så fort som vi kan, men vi kan ikke oppgi svartid eller veiledende tider. Tjenesten blir tilbudt "som den er", "hvor den er". Vi gir ingen garantier i forhold til Tjenesten, for eksempel at den aldri blir avbrutt, at den er feilfri eller at den har fullstendig funksjonalitet.

5. Hva skjer om Tjenesten forandres?

Vi kan forandre, revidere, modifisere eller slette (enten permanent eller midlertidig) en del eller alle funksjonalitetene eller omfanget av Tjenesten når som helst basert på vårt eget skjønn (en "Oppdatering"). Etterfulgt av en slik Oppdatering, vil definisjonen av uttrykket "Tjeneste" automatisk bli endret uten videre handling fra noen av partene for å inkludere en slik Oppdatering. Vi kan også slette eller opphøre (enten permanent eller midlertidig) Tjenesten basert på vårt eget skjønn etter å ha varslet om dette innen rimelig tid, slik at dette ikke forårsaker noen utgifter eller skader. Vi skal i dette tilfellet tilbakebetale disse avgiftene som du har betalt på forhånd, for den gjenstående abonnementsperioden under hvis Tjenesten opphører.

6. Hvordan betaler jeg avgiftene?

En betaler for tilgang og bruk av Tjenesten ("Avgiftene) som angitt på nettsiden. Vi samler inn Avgiftene hver måned i kalenderåret, avhengig av abonnementet du har valgt på din Konto (begrepet Konto er definert i del 7 nedenfor). Hvis vi ikke kan samle inn avgiftene av hvilken som helst grunn, reserverer vi oss retten til å nedgradere ditt abonnement til gratisversjonen av Tjenesten eller blokkere din adgang og bruk av Tjenesten, uten å bli holdt ansvarlig for utgifter og skader. Avgiftene kan variere i forhold til typen LMS-løsning du har valgt. Du kan oppgradere den valgte løsningen når som helst gjennom din Konto, etter dette samler vi inn de ekstra Avgiftene for oppgraderingen. Du kan også nedgradere ditt abonnement. Hvis du har et månedlig abonnement reduserer vi Avgiftene fra og med neste måned, og hvis du har et årlig abonnement reduserer vi Avgiftene fra og med neste år. Du er ansvarlig for alle salg, avgifter, MVA og alle andre skatter assosiert med din bruk av Tjenesten annet enn skatten på vår netto inntekt. Vi kan med rimelighet øke Avgiftene (og fakturere ditt kredittkort for slike økte Avgifter) med tretti (30) dagers forvarsel.

7. Hva er plasseringen til Tjenesten og hvordan får en tilgang til den?

a) Plassering av Tjenesten og tilgang. Tjenesten hostes på en eller flere servere som enten eies eller brukes av oss og er tilgjengelig for deg og Deltakerne over Internett.

b) Din konto. For å få tilgang til Tjenesten må du registrere en konto hos oss ("Konto"). Du må sende inn et unikt brukernavn og passord ("kontotilgangsinformasjon"). Kontotilgangsinformasjonen er strengt personlig, den er kun til din bruk. Du er ansvarlig for å holde kontotilgangsinformasjonen konfidensiell og sikker.

c) Tilgang for deltakere. I Tjenestens dashbord kan du angi om Deltakere må registrere en konto ("Deltakerkonto") for å få tilgang til innholdet. I så fall vil deltakeren bli bedt om å oppgi en e-postadresse og/eller (bruker)navn og/eller passord («Informasjon om deltakertilgang»). Det er ditt ansvar å sørge for at Deltakerne bruker riktig Deltakertilgangsinformasjon og at de holder denne konfidensiell og strengt personlig.

d) Avslagsrett. Vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, nekte registrering av en Konto eller Deltakerkonto (f.eks. fordi Kunden eller Deltakeren ikke samsvarer med målgruppen vår). I så fall vil vi ikke eller lenger levere Tjenesten til deg og avslutte Kontoen din, uten å være forpliktet til å betale kostnader eller skader. Vi vil refundere gebyrene du har betalt på forhånd, proporsjonalt med bruken du har gjort av Tjenesten frem til oppsigelsesøyeblikket.

e) Overvåking. Vi har rett, men ikke forpliktelse, til å overvåke tilgang til Tjenesten, og uten å begrense eventuelle rettsmidler som vi kan ha i henhold til denne eller ved lov, kan vi nekte tilgang til deg eller enhver Deltaker som bryter disse Vilkårene og Betingelsene.

8. Er det noen betingelser eller begrensninger knyttet til bruken av Tjenesten?

Ja, det er betingelser for, og begrensninger knyttet til bruken av Tjenesten:

a) Du stiller med eget utstyr. Du, så vel som dine Deltakere, skal for din og deres egen regning sørge for all maskinvare, programvare (inkludert nettlesere) og internetttjenester og andre elementer som er nødvendige for tilgang til og bruk av Tjenesten.

b) Ingen kopier. Tjenesten er beskyttet av internasjonale lover om immaterielle rettigheter, inkludert lover og traktater om opphavsrett og forretningshemmeligheter. Med mindre annet er angitt i denne delen, kan verken du eller noen deltaker lage kopier av Tjenesten eller tilhørende materiale.

c) Ingen dekonstruksjon og lignende. Verken du eller noen Deltaker kan, eller forårsake eller tillate noen av dine ansatte eller tredjeparter å modifisere, tilpasse, oversette, reversere, dekompilere, demontere, oversette eller lage avledede verk basert på tjenesten uten vårt skriftlige samtykke på forhånd, som vi kan holde tilbake etter eget skjønn.

d) Ingen leie, leasing eller overføring. Tilgang til Tjenesten gis kun til deg og dine Deltakere. Verken du eller noen Deltaker kan overføre, lease, tildele, leie, distribuere, selge eller på annen måte disponere Tjenesten, inkludert noe av materialet, på midlertidig eller permanent basis, med unntak av vårt skriftlige forhåndssamtykke, som vi kan holde tilbake i vår eget skjønn. Du kan imidlertid tilby innholdet til Deltakerne mot betaling av et gebyr, uavhengig av om denne avgiften betales av Deltakeren eller av din egen kunde. Før Tjenesten overføres til en autorisert overtaker, skal mottakeren skriftlig godta å være bundet av alle disse Vilkårene og Betingelsene.

e) Tilgangsinformasjon. Vi skal ikke være ansvarlige for noe tap, krav, skader eller annet ansvar som måtte oppstå fra uautorisert bruk av Kontotilgangsinformasjon eller Deltakertilgangsinformasjon; dette er uten å begrense noen annen bestemmelse i disse Vilkårene og Betingelsene om ansvar. Hvis noen Kontotilgangsinformasjon eller Deltakertilgangsinformasjon blir kompromittert, er det ditt ansvar å varsle oss om dette umiddelbart, slik at Kontoen og/eller Deltakerkontoen kan deaktiveres og et nytt brukernavn og passord kan gis.

f) Bruksmåte. Du er alene ansvarlig for all aktivitet som skjer under Kontoen din, inkludert aktivitetene til andre administratorer (f.eks. hos dine kunder eller din egen organisasjon) du har autorisert for en Konto og inkludert Deltakernes aktiviteter gjennom Deltakerkontoene. Ingen kan bruke Tjenesten til ulovlige eller uautoriserte formål. Du kan ikke, i bruken av Tjenesten, bryte gjeldende lover, inkludert men ikke begrenset til lover om opphavsrett og erstatningsrett, og heller ikke bruke den på noen måte som er eller kan være skadelig for vårt og/eller Tjenestens omdømme eller i brudd på disse Vilkårene og Betingelsene. Dette inkluderer uten begrensning Innhold eller aktiviteter som er ulovlige, ulovlige, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, ærekrenkende, pornografiske, diskriminerende, upassende, politisk sensitive, desinformerende, obskøne eller på annen måte kritikkverdige eller i strid med noen parts immaterielle rettigheter, disse Vilkårene og Betingelsene eller gjeldende lov. Du kan ikke bruke Tjenesten til å sende uønskede meldinger til noen, uansett om dette er tillatt i henhold til gjeldende lover eller ikke.

g) Nedtak. Du aksepterer og erkjenner at vi kan, men ikke har noen forpliktelse til, å fjerne innhold og midlertidig eller permanent deaktivere Kontoer som inneholder Innhold eller som er knyttet til aktiviteter som vi bestemmer etter eget skjønn er i strid med bestemmelsen ovenfor angående bruksmåte, f.eks. med eller uten forvarsel og i tillegg til alle våre andre rettigheter.

h) Eksportkontrolllisens. Du representerer og garanterer at verken du eller noen Deltaker skal bruke Tjenesten på noen måte som krever at verken oss, du eller Deltakeren innhenter en eksportkontrolllisens, enten fra en amerikansk, EU- eller annen myndighet. Slik bruk inkluderer, uten begrensning, opplæring eller bruk av våpen, enten det er biologiske, kjemiske, kjernefysiske eller på annen måte, og for andre militære eller kjernefysiske enheter.

i) Bruk og lagring. Vi kan, etter eget skjønn, suspendere eller deaktivere enhver Konto eller Deltakerkonto eller bruk av Tjenesten gjennom Kontoen dersom en slik Kontos forbruk overstiger gjennomsnittlig bruk, som bestemt av oss, i løpet av en månedsperiode; dette inkluderer uten begrensning båndbreddebruk, totalt antall avspillinger og et maksimalt antall samtidige Deltakere som bestemt av oss. Vi kan også, etter eget skjønn, suspendere eller deaktivere enhver Konto eller Deltakerkonto eller begrense lagringskapasitet med hensyn til slik Konto dersom lagringsplassen din går forbi gjennomsnittlig bruk (som bestemt av oss). Hvis vi gjør det, vil vi gi deg rimelig varsling.

9. Får jeg eierskap til Tjenesten? 

Vi selger ikke Tjenesten til deg, men gir deg retten til å få tilgang til og bruke Tjenesten i henhold til disse Vilkårene og Betingelsene. Vi, så vel som våre lisenshavere beholder eierskap til Tjenesten og alle åndsverkrettigheter i forhold til Tjenesten og Materialet, inkludert men ikke begrenset til alle patenter, opphavsrett, handelshemmeligheter, databaserettigheter, varemerker og andre proprietære og andre rettigheter. Du samtykker til at vi kan undersøke deg og dine Deltakere i bruk av Tjenesten for samsvar med disse Vilkårene og Betingelsene når som helst, med rimelig forvarsel. Vi, så vel som våre lisenshavere forbeholder oss alle rettigheter som ikke spesifikt står oppført under disse Vilkårene og Betingelsene.

10. Kan jeg lage og laste opp alt Innhold jeg selv ønsker?

Du bestemmer hvilket innhold du lager og laster opp ved å bruke Tjenesten vår. Det er imidlertid ditt ansvar å sørge for at du har lov til å bruke Innholdet og at det ikke eies av noen annen part som ikke har gitt deg tillatelse til å bruke det. Det er også ditt ansvar å sørge for at Innholdet er i samsvar med disse Vilkårene og Betingelsene, inkludert bruksmåten angitt i avsnitt 8 (f) ovenfor.

11. Eier jeg Innholdet?

Ja, du eller dine lisenshavere eier Innholdet du lager eller laster opp ved bruk av Tjenesten, så vel som all åndsverksrett i henhold til dette Innholdet. Vi har ingen krav på eierskap i forhold til ditt Innhold.

12. Hva med Deltakernes personlige data, og mine?

a) Dine personlige data. Vi samler inn og bruker noen av dine personopplysninger (inkludert personlig identifiserbar informasjon) for at du skal kunne bruke Tjenesten og for at vi skal få innsikt i måten Tjenesten brukes på. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

b) Deltakernes personopplysninger. Når du bruker Tjenesten vår, kan og vil du og Deltakerne sannsynligvis opprette og laste opp deltakernes personopplysninger ("Personopplysningene"). Vår Databehandleravtale gjelder for disse Personopplysningene. Databehandleravtalen utgjør en integrert del av disse Vilkårene og Betingelsene og avtalen med våre kunder. Ved å godta disse Vilkårene og Betingelsene, godtar våre Kunder også bestemmelsene i Databehandleravtalen.

13. Må jeg holde informasjonen konfidensiell?

Du bekrefter og samtykker til at disse Vilkårene og Betingelsene og Tjenesten inneholder vår proprietær informasjon ("Konfidensiell Informasjon"), og dermed samtykker til å bevare konfidensialiteten til den Konfidensielle Informasjonen ved å være minst like forsiktig som du er for å beholde konfidensialiteten til din egen og mest konfidensielle informasjon. Til tross for det foregående, om du skulle være nødt til å avsløre din Konfidensielle Informasjon som følge av en rettsordre eller en annen offentlig etat, kan du avsløre slik Konfidensiell Informasjon gitt at du gir oss beskjed fortløpende slik at vi får muligheten til å søke beskyttelse mot en slik ordre om avsløring.

14. Dine erklæringer og garantier.

Uten å begrense noen av de andre erklæringene og garantiene i disse Vilkårene og Betingelsene, så erklærer- og garanterer du oss at: (i) du har all makt og autoritet til å samtykke til disse Vilkårene og Betingelsene på vegne av enheten du jobber for, om gjeldende, (ii) du er ikke ført opp på en liste over personer eller enheter med begrensede rettigheter, under hvilken som helst jurisdiksjon, (iii) du er ikke etablert i, eller ønsker tilgang og bruk av Tjenesten fra et land som befinner seg på USAs, EUs eller andre autoriteters kontrolliste for eksport (iv). Du samtykker også til at du har nødvendige ferdigheter og kvalifikasjoner til å bruke Tjenesten på en kompetent måte i samsvar med disse Vilkårene og Betingelsene.

15. Dine erstatningskrav.

Du skal beskytte, erstatte og holde oss, og våre datterselskaper, lisenshavere og partnere (og deres respektive ledere, direktører, ansatte og agenter) skadesløse mot hvilke som helst krav, tap, skader, forpliktelser, mangler, dommer, evalueringer, bøter, kostnader og andre utgifter (inkludert rimelige avgifter og kostnader knyttet til advokat) som følge av- og relatert til (i) (Deltakernes) tilgang til Tjenesten, (ii) (Deltakernes) bruk eller misbruk av Tjenesten (inkludert hvilke som helst Innhold og andre data eller inndata i Tjenesten eller fil eller database opprettet derved), (iii) ditt brudd, eller hvem som helst av dine lederes, direktørers, ansattes, agenters og/eller Deltakeres brudd på gjeldende lover som åndsverkslover eller lover om personvern og (iv) ditt brudd, eller hvem som helst av dine lederes, direktørers, ansattes, agenters og/eller Deltakeres brudd på hvilken som helst av bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene, inkludert men ikke begrenset til, hvilken som helst av dine erklæringer og garantier i disse Vilkårene og Betingelsene.

16. Forbehold og Garantier.

Med unntak av det som uttrykkelig er gitt i disse Vilkårene og Betingelsene, tilbys Tjenesten (inkludert materiale) og all støtte "som den er" og "best innsats" ("Inspanningsverbintenis") uten garanti av noe slag, uttrykkelig, underforstått eller lovfestet , inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål eller bruk og enhver garanti for feilfri applikasjon eller ikke-krenkelse. Uten å begrense det generelle av det foregående, garanterer vi ikke bruken, resultatene eller ytelsen til tjenesten, at Tjenesten vil være uavbrutt, feilfri eller sikker, eller at serveren(e) som gjør Tjenesten tilgjengelig, er/er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

17. Ansvarsbegrensninger.

I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal verken oss eller noen person eller enhet som har vært involvert i opprettelsen, produksjonen, driften eller støtten av Tjenesten være ansvarlige (enten i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), garanti, produktansvar eller annen sak) til deg eller enhver annen person eller enhet for direkte, indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader, inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tap av forretningsinntekter eller fortjeneste, forretningsavbrudd uansett årsak, tap av virksomhet informasjon eller data, skade på omdømme, personskade (enten fysisk eller mental eller begge deler), goodwill, bruk, innholdet ditt, data eller andre immaterielle tap eller brudd på gjeldende personvernlovgivning som oppstår som følge av (i) bruk, misbruk, eller manglende evne til å bruke Tjenesten, (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsvarer og tjenester som er et resultat av varer, data, informasjon eller tjenester kjøpt eller innhentet eller mottatte meldinger eller oversettelser som er inngått gjennom eller fra Tjenesten, (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data; (iv) uttalelser eller oppførsel fra en tredjepart på Tjenesten, (v) oppsigelse av noen av dine eller Deltakernes Kontoer, eller (vi) enhver annen sak knyttet til Tjenesten eller bruken av den, selv om du har blitt informert om muligheten for slike skader. Under ingen omstendigheter skal hele vårt ansvar overstige det totale beløpet du har betalt til oss. Ansvarsbegrensningen angitt i denne delen skal ikke gjelde for tap eller ansvar som oppstår fra vår side på grunn av grov uaktsomhet, svindel eller forsettlig uredelighet fra ledelsen vår (som aldri kan holdes personlig ansvarlig). Vi skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for skader med mindre vi har mottatt et skriftlig varsel om mislighold, som beskriver misligholdet i detalj og gir oss en rimelig frist på minst to uker for å avhjelpe misligholdet, og vi har ikke rettet opp i mislighold innenfor en slik periode.

18. Hvordan sier jeg opp Tjenesten?

Du kan velge å si opp Tjenesten og fjerne din konto når som helst i Tjenestens dashbord. Derimot, skulle du si opp Tjenesten under abonnementsperioden, vil vi ikke tilbakebetale Avgiftene som allerede har blitt betalt for inneværende periode, som kan være en månedlig eller årlig periode. Så lenge du ikke sier opp Tjenesten før slutten av din abonnementsperiode, vil ditt abonnement automatisk fornyes for samme abonnementsperiode. (f.eks. månedlig eller årlig).

19. Kan dere supsendere, si opp Tjenesten og blokkere min Konto?

Ja. Vi kan etter eget skjønn umiddelbart suspendere eller avslutte Tjenesten og blokkere Kontoen din uten varsel og uten å være forpliktet til å betale erstatning eller tilbakebetale gebyrer, hvis:

a) Du og/eller en Deltaker unnlater å overholde noen bestemmelse i disse Vilkårene og Betingelsene, inkludert, uten begrensning, betalingsforpliktelsene for gebyr og forpliktelsen til å håndheve disse Vilkårene og Betingelsene mot deltakere i strid med disse;

b) En offentlig myndighet beordrer oss til å suspendere eller avslutte leveringen av Tjenestene til deg eller avtalen med deg;

c) Vi blir oppmerksomme på at du, eller en Deltaker ulovlig overfører gjennom Tjenesten opphavsrettsbeskyttet materiale uten lisens, gyldig forsvar eller rettferdig bruk privilegium til å gjøre dette;

d) Du forårsaker eller tillater brudd på seksjonene 3, 7 (b) eller (c), 8 eller 14 i disse Vilkårene og Betingelsene;

e) Du søker om konkursbeskyttelse, eller dette blir bedt om av en tredjepart;

f) Du søker om eller får innvilget betalingsstans;

g) Du søker om insolvens eller lignende prosedyrer i henhold til gjeldende lov, eller en mottaker er oppnevnt for deg;

h) Du slutter å drive virksomheten din.

i) Vi har velbegrunnet grunn til å tro at din (mis)bruk, og/eller en deltakers (mis)bruk av Tjenesten ellers vil skade våre forretningsinteresser og/eller Tjenestens omdømme.

20. Hva skjer etter oppsigelsen av Tjenesten?

Etter oppsigelsen av Tjenesten, (i) vil du, så fort så mulig, slutte å bruke og returnere all Konfidensiell Informasjon til oss; (ii) unntatt om spesifisert annerledes i disse Vilkårene og Betingelsene, alle rettigheter og lisenser innvilget til deg eller Deltakerne nedenfor skal automatisk opphøre uten videre handling, (iii) vi har rett til å blokkere tilgang og bruk av Tjenesten til Kontoen eller Deltakerkontoer, og (iv) alle utestående beløp blir umiddelbart betalbare. Du må sørge for at du har hentet ut alt Innholdet gjennom din Konto før du sier opp abonnementet ditt. I det tilfellet vi sperrer din Konto, vil vi returnere Materialet til deg på din forespørsel, innen ti (10) dager etter at vi har blokkert kontoen din, forutsatt at alle utestående gebyrer er betalt. Vi vil da gi deg tilgang til Kontoen din i løpet av en tre (3) dagers periode kun for å trekke ut og slette Materialet. Hvis Materialet ikke er slettet etter disse periodene, forbeholder vi oss retten til å gjøre det ensidig.

Etter oppsigelsen, vil delene 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 og 23 og alle andre bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene som er ment for å overleve oppsigelsen vil overleve oppsigelsen av Tjenesten, som gjeldende i det omfanget av omstendigheter beskrevet i disse delene etter avtale.

21. Hvordan må beskjeder bli gitt?

Alle beskjeder som kreves av disse Vilkårene og Betingelsene eller gitt i forbindelse med Tjenesten skal bli gitt samme dag som de blir sendt via e-post eller postet til Tjenesten. E-postadressen for posting av beskjeder og forespørsler i forbindelse med Tjenesten skal anses å være e-postadressen du bruker til å få tilgang til din Konto. Det er ditt ansvar å oppdatere alle endringer i denne e-postadressen i din Konto.

22. Midlertidig lettelse 

Du samtykker til at brudd på en bestemmelse i disse Vilkårene og Betingelsene og spesielt delene 3, 7 del b) og c), 8, og/eller 14 av disse Vilkårene og Betingelsene vil forårsake uopprettelige skader for oss og gjør at vi blir utilstrekkelig kompensert for skader. Deretter, kan vi søke og innhente midlertidig lettelse mot deg, eller dine Deltakeres brudd eller fare for brudd, i tillegg til noen annen lovlig rettsmiddel, som men ikke begrenset til søksmål for brudd på opphavsrett. Videre anerkjenner og samtykker du til at denne bestemmelsen er nødvendig for beskyttelsen av våre legitime forretningsinteresser og er rimelig i omfang og natur.

23. Diverse

a) Disse vilkårene og betingelsene skal utelukkende styres og tolkes i samsvar med lovene i Nederland, unntatt dets konfliktlover (dog etter behov uten å påvirke lovbestemte og obligatoriske lovbestemmelser).

b) Du samtykker herved til den eksklusive jurisdiksjonen og verneting til domstolene i Haag, Nederland i forbindelse med alle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til disse Vilkårene og Betingelsene og/eller bruken av Tjenesten (men etter behov uten å påvirke lovfestede ufravikelige lovbestemmelser).

c) Ved å utføre noen og/eller alle våre respektive forpliktelser i henhold til disse Vilkårene og Betingelsene, skal vi alle operere som og ha status som en uavhengig kontraktør for den andre parten, og ingen av partene skal opptre som eller være en agent eller ansatt av den andre parten.

d) I tilfelle at en bestemmelse i disse Vilkårene og Betingelsene blir funnet å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, skal gyldigheten, lovligheten og håndhevbarheten av eventuelle gjenværende bestemmelser ikke på noen måte bli påvirket eller svekket og en gyldig, juridisk og håndhevbar bestemmelse med lignende hensikt og økonomisk virkning skal erstattes.

e) Vi kan endre disse Vilkårene og Betingelsene i løpet av abonnementsperioden. Vi vil rettidig (i samsvar med gjeldende lov) varsle deg om vesentlige endringer i forkant av startdatoen for den nye versjonen av Vilkårene og Betingelsene. Frem til denne startdatoen, hvis endringene ikke er pålagt ved lov eller gjort for å håndtere sikkerhetstrusler, har du muligheten til å protestere mot endringene. Hvis du gjør denne innsigelsen, kan vi etter eget skjønn bestemme oss for å fortsette tjenesten i henhold til de gamle Vilkårene og Betingelsene eller tillate deg å avslutte Tjenesten.

f) Bestemmelsene i disse Vilkårene og Betingelsene skal tolkes og tolkes i samsvar med deres rettferdige betydninger, og ikke strengt for eller mot noen part, uavhengig av hvilken part som kan ha utarbeidet disse vilkårene og betingelsene eller noen spesifikke bestemmelser i disse Vilkårene og Betingelsene. Overskriftene som brukes brukes for å lette lesingen og definerer eller påvirker ikke betydningen eller tolkningen av ordlyden.

g) Fraskrivelsen av noen bestemmelse i disse Vilkårene og Betingelsene skal ikke ha effekt med mindre den er skriftlig og signert av parten som den søkes håndhevet mot. Unnlatelse av en part i å insistere, i ett eller flere tilfeller, på å oppfylle noen av disse Vilkårene eller Betingelsene skal ikke tolkes som en fraskrivelse av fremtidig oppfyllelse av noen vilkår, avtaler eller betingelser i denne Lisensen, og forpliktelsene til hver enkelt part. part med hensyn til dette skal fortsette med full kraft og virkning.

h) Disse Vilkårene og Betingelsene skal være bindende for partene og deres etterfølgere og tillatte overdragere. Du kan ikke overdra rettighetene og forpliktelsene som oppstår fra bruken av Tjenesten eller disse Vilkårene og Betingelsene, eller deler av disse, til noen tredjepart uten vårt uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Vi kan tildele våre rettigheter og forpliktelser under dette til enhver tilknyttet selskap eller til enhver etterfølger til vår virksomhet.

i) Hvis du ikke er etablert i Nederland, godtar du at artiklene 6:232, 234 (1) jo 6:230c og 235 (1) og (3) i den nederlandske sivilloven ("Burgerlijk Wetboek") gjelder. Disse artiklene forholder seg til måten disse Vilkårene og Betingelsene gjøres tilgjengelige og avtales på i et nettbasert miljø.

j) Du godtar at artiklene 6:227b og 6:227c i den nederlandske sivilloven ikke gjelder, så langt det er mulig å avvike fra disse bestemmelsene. Disse artiklene omhandler måten elektroniske avtaler inngås på og informasjonen som skal gis i forbindelse med disse.

 

Dato

Endring

13 Januar 2022

Fjernet personvernskjoldet og dataoverføringer utenfor EØS.

13 Januar 2022

Endret firmanavnet vårt fra Quizworks til Easy LMS.

8 Februar 2024

Erstattet ordlyd fra artikkel 12 (e)-(q) angående Easy-LMS som databehandler med databehandleravtale.

Lagt til Databehandleravtale.

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million deltakere og prøv det fantastiske verktøyet vårt.

Registrer deg gratis