Din nøgle til succes: Hvordan udviklingen af dine medarbejderes træning følges

Som arbejdsgiver er en af dine største bekymringer konstant at videreuddanne dine medarbejdere. Så efter at have oprettet et træningsprogram til dine medarbejdere, ville det være nemt at tro, at du har opnået dit mål. Men medarbejderes udvikling på et individuelt niveau kan være svært at måle. Medarbejdere ønsker også at vide, hvor meget de har udviklet sig siden, de begyndte i virksomheden. Er det muligt at omforme "udvikling" til noget mere håndgribeligt, som kan måles?

How to track employee training progress
Priscila
Marketing
Posted den
Opdateret den
Læsetid 7 minutes

Hvorfor er det vigtigt at følge medarbejderes træningsudvikling?

Lad os begynde med at citat fra Robin Sharma [Robin Sharma], en af verdens top fem ledelseseksperter: “Hvad måles, forbedres”. Men denne sandhed kan undermineres af fænomenet kendt som Ringelmann-effekten [Wikipedia]. Mange virksomheder bliver offer for den, men hvad betyder den helt nøjagtigt?

Har du nogensinde hørt nogen sige, at "delt ansvar er intet ansvar"? Maximilien Ringelmann (1861–1931) fandt, at enkeltpersoner yder en mindre indsats efterhånden som antal personer i en gruppe øges. Derfor, efterhånden som en virksomhed ansætter flere og flere medarbejdere, bliver hver medarbejder mere ineffektiv.

At følge medarbejderes træning kan modvirke denne effekt! Hvis du har håndgribelige rapporter på træningsudviklingen hos dine medarbejdere, kan du:

 • Identificere videnshuller.
 • Forbedre dine træningsmaterialer.
 • Få indsigt i om, hvor hver medarbejder bør forbedre sig, og derved øge hver medarbejders bidrag.
 • Beregne investeringsafkastet. Skal vi fortsætte vores vedvarende træning eller prøve en ny tilgang?

Vi mener at ved at følge dine medarbejderes udvikling, vil det hjælpe dem til at opfylde deres fulde potentiale.

Ved at følge dine medarbejderes udvikling, hjælper du dem til at opfylde deres fulde potentiale

Følg medarbejderes udvikling med "gammeldags" metoder

Behovet for at følge medarbejderes udvikling er ikke nyt. Nogle "gammeldags" eller traditionelle metoder til at måle medarbejderes samlede udvikling omfatter:

 • Årlige personalesamtaler med HR. I denne metode mødes medarbejder og HR til en samtale om medarbejderes projekter i det forgangne år. Det er en mulighed for at diskutere medarbejderens mest fremtrædne bidrag, og hvor der er behov for forbedring. En af ulemperne ved denne metode er det faktum, at HR hovedsageligt skal forholde sig til, hvad medarbejderen har at sige, hvilket måske ikke er helt korrekt eller kontrollerbart.
 • Tjeklister. Disse kunne eksempelvis være enkle tjeklister over emner, som en medarbejder skal foreatge sig i løbet af et kvartal eller et år. At have en liste med de fleste enmer krydset af ✔ er et tegn på udvikling. Tjeklister er en ligetil metode, som fungerer bedst, hvis den kombineres med andre metoder såsom de, som er oplistet her.
 • Fagfællebedømmelse. Nogle virksomheder beder kolleger om at bedømme hinanden i forskellige områder inklusiv præstation, viden og evner. Denne tilgang kan fungere godt, så fremt kolleger er villige til uforbeholdent at bedømme hinanden. At bedømme fagfæller kan kompliceres, da medarbejdere har en tendens til  at danne fælles bånd på arbejdspladsen. HR kan ikke være vidende om alle disse. Fagfællebedømmelse kan også føre til uønskede syndebukke [Wikipedia].
 • Egenvurdering. I denne metode skriver medarbejdere, hvad de mener, de gjorde godt og hvor de mener, at de skal forbedre sig. Dette sammenkobles med en tidslinie. Ifølge Dunning-Kruger-effekten [TED.Ed], kan selvbedømmelse være meget selvbedragende 😅, så det burde ikke være den eneste måde til at måle en medarbejders udvikling på.
 • Tests på papir til at måle viden. Industrier og virksomheder, som har brug for højt kvalificeret personale, har brug for at sikre, at disse har de tilstrækkelige evner til at udføre deres arbejde. Regelmæssige videnstests kan løse problemet. De giver arbejdsgivere og medarbejdere mere indsigt i medarbejderes udvikling. Denne tilgang kan føre til et omfattende papirarbejde forbundet med bedømmelse og lagring af disse tests.
 • Psykometriske tests. Nogen arbejdsgivere anvender endda psykologiske test til regelmæssigt at erfare mere om deres medarbejderes styrker og svagheder. Denne viden hjælper dem med at forbedre deres placering af medarbejdere i virksomheden. Mange virksomheder outsourcer denne type af tests til specialiserede eksperter, hvilket kan være forbundet med høje omkostninger.

Lær mere om metoder til medarbejdertræning.

Hvilke målinger bør du anvende til at måle udvikling i træning?

For nøjagtigt at følge læringsudvikling, bør du mindst måle følgende:

 • Udvikling i Kursus. Hvor befinder dine medarbejdere sig i træningsprogrammet? Sidder de fast ved ét bestemt punkt? I denne måling kan du danne dig et skøn over, hvor meget support, der er brug for til at afslutte træningen.
 • Gennemførselsgrader. Du har brug for at vide, hvem der har gennemført et Kursus eller en Eksamen for at kunne give aktiv vejledning.
 • Grad af bestået/ikke-bestået. Har dit personale formået at bestå deres træning? Resultater er naturligvis en stærk indikator for at se deres bibeholdelse af viden. Du kan også yderligere dykke ned i de individuelle tal. Hvilke spørgsmål blev oftest besvaret forkert? Dette resultat kan indikere, at det spørgsmål var for svært eller at Kurset manglede essentiel information.
 • Gennemsnitlige testresultater. Det gennemsnitlige resultat giver dig en indikation om det generelle vidensniveau hos dit personale. Ved at se såvel individuelle resultater som grupperesultater får du et mere detajleret overblik.

Følg medarbejderes udvikling med et Learning Management System

Et LMS kan give indsigtsfulde rapporter på såvel individuel basis som på gruppebasis

Online træningsplatforne indeholder stærke rapporteringsmuligheder, som hjælper dig med effektivt at måle gennemførselsgrad, bibeholdelse af viden samt placeringsniveau.
Et learning management system (LMS) kan erstatte eller forbedre de fleste af dine forældede metoder til at følge medarbejdertræning med endnu bedre resultater.

Du vil have alle dine data samlet på ét sted. Et LMS kan give indsigtsfulde rapporter på såvel individuel basis som på gruppebasis. Det kan også give data om dit træningsmateriale, hvilket muliggør det for dig at evaluere dit træningsprogram samt at forbedre det undervejs.

Mål udvikling i træning med  Easy LMS

Easy LMS giver værktøjer til oprettelse af Eksamener og Kurser til medarbejdertræning samt rapporteringsmuligheder, som vil hjælpe dig med at følge dine medarbejderes udvikling:

 • Se real-time rapporter fra dine tests. Opret og del tests med dit publikum, derefter hold øje med deres udvikling. Du kan i realt-time se, hvornår en medarbejder gennemførte et Kursus eller en Eksamen. Easy LMS genererer automatisk deres bedømmelse, således du kan analysere individuelle resultater for Kurser, Eksamener eller Vurderinger. Eksport alt til en Excel-fil, hvor du kan oprette grafer og yderligere kan analysere tallene!
 • Se resultater per afdeling i Academy. Opret din virksomheds branded protal med Academy. Derefter, opret eksempelvis grupper af medarbejdere per afdeling eller niveau. Se resultaterne per gruppe og sammenlign dem med andre grupper. Funktionen, udviklingsrapport giver dig et overblik over medarbejdere,  som ikke har afsluttet deres Kursus eller Eksamen samt mulighed for at sende dem en påmindelse på email.
 • Se alle resultater fra en enkelt medarbejder. Gør din medarbejder klar til den årlige personalesamtale ved at downloade en rapport af alle medarbejderens aktiviteter gennemført i det forgangne år. Eksporter det hele til en Excel-fil og gem det i virksomhedens arkiver. Du kan også dele det med compliance-myndigheder.

Ønsker du at finde ud af, hvordan Easy LMS' kunder anvender rapporteringsværktøjet? Læs og se anvendelsen hos: Hal Aluminum México. IT Supervisor María de los Angeles Fuentes fremhæver at ved at måle deres træning for gennemførselsgrad, øges medarbejderes motivation.

Ønsker du selv at se det? Begynd en gratis prøveperiode!

Nyttige kilder 

 1. Robin Sharma
 2. Wikipedia
 3. TED.Ed

Ofte Stillede Spørgsmål

Gå i dybden

Hvordan identificeres dine medarbejderes træningsbehov?

Hvordan identificeres dine medarbejderes træningsbehov?

Medarbejdere kan være som børn. Forældre med mere end et barn kan fortælle dig, at hvert barn er forskelligt fra de andre. Hvad der fungerer...

Læs mere