Din nyckel till framgång: Så följer man sina anställdas framsteg under utbildning.

Som arbetsgivare är utbildningen av dina anställda ett av dina största bekymmer. Efter att ha skapat ett komplett utbildningsprogram åt dina anställda skulle man kunna tro att du har uppnått ditt mål. Men personalens framsteg på individnivå kan vara ganska svåra att mäta. Även anställda vill veta hur stora framsteg som de har gjort sedan de började jobba på företaget. Är det möjligt att omvandla "framsteg" till något påtagligt som kan mätas?

How to track employee training progress
Priscila
Marknadsföring
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

Varför är det viktigt att följa personalens utbildningsframsteg?

Låt oss börja med ett citat från Robin Sharma, en av världens fem främsta ledarskapsexperter: "What gets measured, gets improved." Trots att det här kan låta självklart kan det undermineras av ett fenomen som kallas Ringelmann-effekten [1]. Många organisationer faller offer för detta, men vad är det egentligen?

Har du någonsin hört någon säga att "delat ansvar är inget ansvar"? Maximilien Ringelmann (1861–1931) fann att individer anstränger sig mindre när antalet personer i en grupp ökar. Allt eftersom ett företag anställer fler och fler personal kan varje anställd bli allt mer ineffektiv.

Att hålla koll på personalutbildningen kan motverka denna effekt! Om du har konkreta rapporter om dina anställdas utbildningsframsteg kan du:

Att följa dina anställdas framsteg hjälper dem att nå sin verkliga potential!

Att följa dina anställdas framsteg hjälper dem att nå sin verkliga potential

Följ dina anställdas framsteg med old school-metoder

Behovet att följa anställdas framsteg är inte nytt. Några "old school" eller traditionella metoder för att mäta anställdas övergripande framsteg är:

 • Årliga genomgångar med HR. Den anställda har ett möte med HR för att prata om projekten som den har gjort under det gångna året. Det är ett tillfälle att diskutera den anställdas viktigaste insatser och vad som behöver förbättras. En av nackdelarna med denna metod är att HR huvudsakligen behöver förlita sig på vad den anställda har att säga, vilket kanske inte är korrekt eller verifierbart.
 • Checklistor. Det kan vara enkla checklistor över sakerna som en anställd ska fylla i under ett kvartal eller ett år. En lista med de flesta objekt avmarkerade ✔ är ett tecken på framsteg. Checklistor är en enkel metod som fungerar bäst i kombination med andra metoder, som de som nämns här.
 • Peer reviews. Vissa företag ber kollegor att betygsätta varandra inom olika områden, inklusive prestationer, kunskaper och färdigheter. Peer reviews kan fungera bra om kollegorna är villiga att göra opartiska bedömningar. Att granska sina arbetskamrater kan vara komplicerat eftersom människor tenderar att bilda lojaliteter på jobbet. Det är inte möjligt för HR att hålla koll på alla dessa. Peer-reviews kan också leda till oönskade syndabockar.
 • Självbedömningar. Med hjälp av en tidslinje skriver anställda vad de tycker att de har gjort bra, och vad de behöver förbättra. Enligt Dunning-Kruger-effekten [2] kan självbedömningar vara vilseledande 😅, så det borde inte vara det enda sättet att mäta framstegen hos en anställd.
 • Papperstest för att mäta kunskap. De branscher och företag som behöver högutbildad personal behöver se till att de har tillräckligt med kompetens för att kunna utföra sina jobb. Regelbundna kunskapstester kan lösa det problemet. Testerna ger både arbetsgivare och anställda insyn i personalens framsteg. Den här metoden kan leda till en stor mängd med pappersarbete i samband med betygsättning och lagring av dessa test.
 • Psykometriska test. Vissa arbetsgivare använder t.o.m. psykologiska tester för att regelbundet ta reda på mer om sina anställdas styrkor och svagheter. Den här informationen hjälper dem att förbättra placeringen av de anställda i företaget. Många företag outsourcar den här typen av testning till specialiserade företag, vilket kan bli ganska kostsamt.

Lär dig mer om olika metoder för personalutbildning.

Vilka mätvärden ska man använda för att mäta framsteg i utbildningar?

För att följa framsteg noggrant, bör du hålla ett öga på minst dessa mätvärden:

 • Kursens förlopp. Var någonstans i utbildningsprogrammet befinner sig dina anställda? Fastnar de någonstans? Med det här mätvärdet kan du beräkna hur mycket stöd som behövs för att genomföra utbildningen.
 • Slutförandegrad. Du behöver veta vem som har genomfört en kurs eller ett prov för att kunna ge aktiv vägledning.
 • Kriterier för att få godkänt. Har dina anställda klarat utbildningen? Att räkna deras poäng är såklart en stark indikation på hur mycket kunskap som de minns. Du kan också analysera de enskilda siffrorna ytterligare. Vilka frågor svarade de flesta deltagare fel på? Det här kan indikera att frågorna var för svåra eller att kursen missade viktig information.
 • Genomsnittliga testresultat. Den här siffran ger dig en fingervisning på den allmänna kunskapsnivån hos dina anställda. Du får mer detaljerad information genom att undersöka poäng för individer eller grupper.

Följ anställdas framsteg med ett LMS

Ett LMS kan ge insiktsfulla rapporter på individuell och gruppnivå

Plattformar för personalutbildningar tillhandahåller robusta rapporteringsverktyg som hjälper dig att mäta slutförandegrad, kunskapsretention och placeringsnivå. Ett LMS kan ersätta eller förbättra de flesta av dina föråldrade metoder för att följa personalutbildningar, med mycket bättre resultat.

Du kommer att ha all din data på ett ställe. Ett LMS kan producera insiktsfulla rapporter på individuell och gruppnivå. LMS tillhandahåller också information om ditt utbildningsmaterial, vilket innebär att du kan utvärdera ditt utbildningsprogram och förbättra det längs vägen.

Mät utbildningsframsteg med Easy LMS

Easy LMS tillhandahåller verktyg för att skapa prov och kurser för personalutbildningar. I verktyget finns olika alternativ för rapportering för att hjälpa dig att följa dina anställdas framsteg:

 • Se rapporter från dina tester i realtid. Skapa och dela tester med din målgrupp, och håll sedan ett öga på deras framsteg. Du kan se i realtid när någon går en kurs eller skriver ett prov. Easy LMS genererar deras betyg automatiskt, så att du kan analysera individuella resultat för kurser, prov eller uppgifter. Exportera allt till en Excel-fil, där du kan skapa grafer eller analysera siffrorna ytterligare!
 • Visa resultat för varje avdelning i Academy. Med Academy kan du skapa en brandad utbildningsportal. Skapa sedan grupper av anställda enligt avdelning eller företagsnivå. Visa resultaten per grupp och jämför dem med andra grupper. Funktionen för progressrapporter ger dig en överblick över vilka som inte har gått klart sin kurs eller sitt prov, och skickar en påminnelse via e-post till dem.
 • Se alla resultat från en enda anställd. Förbered dina anställda inför deras årliga utvärdering genom att ladda ner en rapport över alla aktiviteter som de har genomfört under året. Exportera allt till en Excel-fil och lagra det i företagets arkiv. Du kan också dela informationen med compliance officers.

Vill du veta hur Easy LMS klienter använder rapporteringsverktyget? Läs mer och titta på fallstudien: Hal Aluminium México. IT-chefen María de los Angeles Fuentes påpekar att personalens motivation ökade när de började mäta fullföjandegraden och betygen i sina utbildningar.

Vill du se med dina egna ögon? Starta en gratis provperiod!

Läs vidare 

 1. Wikipedia
 2. TED.Ed

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Anställda kan vara som barn. Föräldrar med mer än ett barn kan berätta att varje barn är unikt. Det som fungerar med ett barn fungerar...

Läs mer