Det omvendte klasseværelse vs det traditionelle klasseværelse

En 180 graders ændring i uddannelse! Men hvad betyder det? Denne artikel beskriver betydningen af det omvendte klasseværelse og traditionel uddannelse. Til slut given en konklusion med henblik på forskellene :-)

Knowly
Content writer
Posted den
Opdateret den
Læsetid 2 minutes

Hvad er det omvendte klasseværelse?

Omvendt klasseværelse https://www.onlineexambuilder.com/da/videnscenter/laring-traning/what-are-flipped-classrooms/item10609 . Hvad betyder det helt nøjagtigt? Der er en 180 graders ændring i den "traditionelle" uddannelse. Men hvad betyder så det? Med det omvendte klasseværelse har eleverne direkte adgang til viden og læreren agerer som coach og mentor. Med denne model skal eleverne forbedre kontakten med læreren. Gennem denne form for kontakt har lærerne mulighed for at fokusere på emnet og derigennem en dybere gennemgang af læringsmaterialet.

Hvad er et traditionelt klasseværelse?

I den traditionelle model står læreren mellem eleverne og den formidlende viden. Eleverne har ingen (eller kun begrænset) viden om emnet, når de komemr til undervisningen. I klasseværelset tilegner de sig viden, som ofte er grundlæggende viden om et område. Elevern skal øge deres viden hjemme, dette kaldes lektier :p Fremgangen af tanker ses efter en test.

Hvad er forskellen?

Med modellen, det omvendte klasseværelse har eleverne direkte adgang til viden. Hvorimod med det traditionelle klasseværelse har eleverne ikke direkte adgang til viden. Læreren står imellem eleverne og viden. Med det omvendte klasseværelse skal eleverne forberede deres kontakt til læreren. Elever, som deltager i traditionel undervisning, laver lektier efter deres kontakt med læreren.

Nyttige kilder

EdTech Magazine
WatchKnowLearn

Gå i dybden

Online læring vs. traditionel undervisning

Online læring vs. traditionel undervisning

Debatten om online læring versus traditionel undervisning vokser år for år. Pandemien har gjort den endnu mere relevant, da mange medarbejdere har været tvunget til at arbejde hjemmefra. Så pludseligt finder alle læringsativiteter sted online....

Læs mere