Hvad er omvendte klasseværelser? Betydning forklaret

Omvendt klasseværelse. Hvad betyder det helt nøjagtigt? Der er en 180 graders ændring i den "traditionelle" uddannelse. Men hvad betyder så det? Med det omvendte klasseværelse har eleverne direkte adgang til viden og læreren agerer som coach og mentor. Med denne model skal eleverne forbedre kontakten med læreren. Gennem denne form for kontakt har lærerne mulighed for at fokusere på emnet og derigennem en dybere gennemgang af læringsmaterialet.

Knowly
Content writer
Posted den
Læsetid 2 minutes

Hvorfor omvende klasseværelset?

Interaktion er et nøgleelement, når klasseværelset omvendes. Eleverne har forberedet deres lektier og har allerede basisviden om emnet. I undervisningstimen er det muligt at dykke ned i læringsmaterialet og stille spørgsmål. Som lærer ved du, hvlke udfordringer eleverne kæmper med, og hvor det er nødvendigt at fokusere. Endvidere kan læreren tilbyde udfordringer til de elever, som har let ved materialet. Og omvendt, kan læreren tilbyde andre elever mere støtte, hvor dette er nødvendigt :-)

Hvordan omvendes klasseværelset?

Det vigtige er, at eleverne skal spile en aktiv rolle i at forberede deres lektier. Hvis de ikke gør dette, bliver de let distraheret. Det er som at kære bil uden at kende færdelsreglerne, konklusion: en katastrofe! Du skal motivere dine elever til at forberede deres lektier. Lektierne skal være forståelige, alle skal kunne forstå opgaverne! Læreren kan oprette en video, hvor emnet forklares. Dele denne med eleverne. Slutteligt er lærere istand til at hjælpe eleverne i henhold til deres behov. Kort sagt, mere effektivt og mere effektiv udnyttelse af tiden i klasseværelset.

Omvendt klasseværelse og vores LMS

Opret kurser, opret quizzer, lav vurderinger og opret eksamener. Vores værktøj er meget brugervenligt og har mange muligheder for at gøre det hele så personligt som muligt. Du kan oprette dit eget indhold. Eleverne kan følge kurser, hvor lærerne placerer elevernes lektier. Som lærer kan du følge udviklingen af eleverne og se deres resultater. Dette gør det muligt at have en klar ide om, hvilke udfordringer dine elever har, og hvilke elever kæmper mest med et givent emne.

Læs mere om fordelene og ulemperne ved omvendte klasseværelser https://www.onlineexambuilder.com/da/videnscenter/laring-traning/omvendt-laering-fordele-og-ulemper/item10610 .

Nyttige kilder

Wikipedia
The University of Queensland

Gå i dybden

Synkron vs asynkron læring

Synkron vs asynkron læring

Grundet den digitale æra som vi lever i, overvældes vi af nye læringsteknologier. Alle disse nye teknologier har én ting til fælles; de understøtter asynkon...

Læs mere