Vores top fordele og ulemper ved medarbejdertræning

Du tænker måske, at formålet med medarbejdertræning udelukkende er at lære dine medarbejdere de basale færdgheder nødvendigt til arbejdet. Men fordelene rækker langt videre! Den hjælper med at få det bedste ud af dine medarbejderes potentiale og sikrer medarbejdertilfredshed. Uagtet de mange fordele, medarbejdertræning har også sine udfordringer. Hvis du overvejer at implementere medarbejdertræning, se denne liste for at se om fordelene opvejer ulemperne.

Advantages and disadvantages of employee training
Anna
Skrevet af Anna Implementation Consultant
Posted den
Læsetid 6 minutes

Fordele ved medarbejdertræning

Implementering af en program til medarbejdertræning er et vigtigt aspekt for at få det bedste ud af din medarbejderkapital, opnå en øget konkurrenceevne og sikre medarbejdertilfredshed! Læs videre for at lære mere om dens vigtige rolle.

1. Øget jobtilfredshed og medarbejderengagement

Når du investerer i medarbejdertræning, viser det dem, at de er værdsat af deres virksomhed

Muligheder for læring og øget karrieremuligheder øger medarbejderes niveau af jobtilfredshed. Mange elementer bidrager til jobtilfredshed, men det kan opsumeres til at få medarbejdere til at føle sig tilfreds med det arbejde, de udfører. Når du investerer i deres træning, viser det dem, at de er værdsat af deres virksomhed. Det giver dem også de værktøjer, de behøver for at udvikle sig og giver selvtillid i deres arbejde! Jobtilfredshed er tæt forbundet til medarbejdersengagement. I nutidens arbejdsstyrke er engagement relativt lavt; på verdensplan føler kun 13% af medarbejdere sig engageret til deres arbejde! [1] Dette bør ikke ignoreres, da tilfredse og engagerede medarbejdere er mere profitable, skipper ikke arbejdet og yder bedre kundeservice.

2. Øget medarbejdermotivation

Når du tilbyder læringsmuligheder, kan dine medarbejder benytte deres nylærte evner og påtage sig nye udfordringer på arbejdet, hvilket øger deres entusiasme til dette.

Ifølge inc.com referer medarbejdermotivation,  til “det niveau af energi, forpligtigelse og kreativitet, som en virksomheds medarbejdere bringer med til deres arbejde”. Ligesom jobtilfredshed og engagement, har motivation mange fordele så som lavere omsætning og øget produktivitet. Overraskende nok, materielle goder så som en firmabil, har mindre indflydelse på motivation end, du måske tror [2]. Hellere ønsker medarbejder at føle sig styrket, værdsat og inspireret. Læringsmuligheder og træning adresserer dette, som materielle goder ikke kan opveje.

3. Forbedret viden betyder øget profit

Virksomheder, som havde omfattende træningsprogrammer, havde 24% højere profit

Den know-how og de evner, som medarbejdere opnår gennem succesfuld træning omsættes til håndgribelige fordele så som øget salg, færre ulykker, forbedrede processer og flere tilfredse kunder. Alt sammen elementer som positivt påvirker din bundlinie. I en undersøgelse fra 2011 over 2.500 virksomheder, havde virksomheder med et omfattende træningsprogram  218% højere indtjening per medarbejder og 24% højere profit! [3]

4. Øget medarbejderloyalitet

Et gennemsnitlig virksomhed mister inden for tre år 41% af deres medarbejdere og en måde til at reducere denne tendens på er at tilbyde passende læring og udviklingsmuligheder [4]. At miste medarbejdere betyder øget omkostninger. Medarbejdere tager deres viden og produktivitet med sig, når de forlader virksomheden, mens denne står tilbage med omkostninger til nyansættelser og lavere moral. Når du giver medarbejdere læringsmuligheder, ser de, at du er villig til at investere i deres succes. Dette er især sandt i forhold til Generation Y, som finder læringsmuligheder og udviklng yderst vigtigt. Til gengæld følder de sig værdsat af virksomheden og mere styrket i deres arbejde. Og medarbejdere som føler sig værdsat og styrket, bliver!

Ulemper ved medarbejdertræning

Medarbejdertræning har med sikkerhed mange fordele, men den har også nogle få ulemper, som kan stå i vejen for en succesfuld medarbejdertræing.

1. Højere udgifter

Udgifterne forbundet med medarbejdertræning kan være en hindring for små og mellemstore virksomheder. Udgifterne til rejser, træningsfacliteter, intern udvilkng af træning og udstyr kan hurtigt bliver uoverskuelige! Mens det gennemsnitlige budget for store virsomheder til træning var $17.7 millioner i 2019, var til sammenligning det gennemsnitlige budget for små virsomheder på kun $367,490 [5]. Men der er gode nyheder. Ved at benytte onlinelæring kan disse udgifter reduceres! Lær mere om fordelene ved onlinelæring.

En halv dags klassisk træning er det samme som en times e-learning-kursus

2. Betyder tid væk fra arbejde

Den tid, som dine medarbejdere anvender på træning, er tid, som de tilbringer væk fra deres arbejde. Det er måske ikke muligt at understøtte dine medarbejderes mange timer væk fra arbejdet. Men vi vil dog argumentere, at den tid træning varer (tid væk fra arbejde), vil spare dig tid i sidste ende Eksempelvis efter gennemført træning, vil de ikke spørge andre om hjælp og vil ikke begå omkostningsfulde fejl. Onlinelæring kan også hjælpe med at reducere træningstid. Ifølge Chapman Alliance svarer en halv dags klassisk træning til en times  e-learning-kursus.

3. Træning i dårlig kvalitet kan resultere i dårlig kvalitet i arbejdet

Vi kender alle talemåden “øvelse gør mester”. Men hvad sker der, når du begynder at øve dårlige vaner? At oprette træning i høj kvalitet og finde de rette undervisere, er tidskrævende og udfordende. Det kan være fristende at vælge forenkling frem for kvalitet. Men det kan hurtigt give bagslag, hvis træningen videregiver dårlige vaner og forkert viden til dine medarbejdere.

Kan Easy LMS hjælpe mig med at implementere medarbejdertræning i mit organisation?

Easy LMS er et fantastisk værktøj til at implementere vedvarende medarbejdertræning i hele din organisation

Er du klar til at høste frugterne af medarbejdertræming? Når du opretter dit program til medarbejdertræning, opfordrer vi dig til at overveje onlinealternativer. Onlinelæring er en form for læring, som finder sted på internettet. I dag drager 90% af virksomheder allerede fordel af en form for onlinetræning sammenlignet med blot 4% i 1995. Se fordele og ulemper ved onlinekurser og onlinelæring for at se om, din organisation også an drage fordel af det!

Easy LMS er et fantastisk onlineværktøj til at implementere vedvarende medarbejdertræning i hele din organisation. Med Easy LMS kan du oprette og håndtere effektive træningskurser, kontrollere deres viden med eksamener og generere individuelle certifikater. Vores værktøj vil hjælpe dig med at følge dine medarbejderes udvikling og vores automatiske optioner vil spare dig tid.

Nyttige kilder 

1) Gallup 
2) Trainingindustry.com
3) Cegos 
4) Huffpost
5) TrainingMag

Ofte Stillede Spørgsmål

Gå i dybden

Hvorfor bruge et LMS

Hvorfor bruge et LMS

Hvorfor bør jeg bruge et learning management system? Hvorfor ikke bare gammeldags undervisningsmateriale og eksamener? Og rød kuglepen til at rette opgaverne? Hvis du står...

Læs mere