Ulike typer vurderinger - og hvordan du bruker dem!

Vurdering kan virke som en stor blanding av fancy ord som diagnostikk, formativ, summativ og normreferert vurdering. Når du begynner å jobbe som trener, kan dette føles overveldende, men ikke bekymre deg! Vurderinger er verktøy som hjelper oss å forstå hva treningsgruppen vår er god på og hvor de kan trenge hjelp.

Caroline
Innholdssjef og HR-ansvarlig
Lagt ut den
Oppdatert den
Lesetid 6 minutes

Hovedideen er å finne ut styrker og svakheter til gruppen din slik at du kan tilpasse opplæringen din. Målet er å gi læringsinnhold som passer til hver gruppe, noe som gjør opplæringen mer effektiv. La oss nå snakke om disse forskjellige vurderingene. Hvilke vil være nyttige for deg? Vi er her for å hjelpe deg med å navigere i verden av forskjellige vurderinger!

Tre typer vurderinger

Som trener kan du forenkle ting ved å fokusere på tre hovedtyper av vurderinger:

Pedagogiske vurderinger

Utdanningsvurderinger omfatter en rekke metoder og verktøy som brukes til å måle og evaluere deltakernes læring og prestasjoner. De kan inkludere formelle tester, quizer, oppgaver, prosjekter, observasjoner og andre måter å måle deltakernes forståelse og evner på. Det endelige målet er å måle hva treningsgruppen har lært og beholdt av treningen. Resultatene gir innsikt for å forbedre opplæringsmateriell og forme læreplanen ytterligere [1].

Tre nyttige eksempler på pedagogiske vurderinger

Formative vurderinger

Essensen av formative vurderinger ligger i å oppmerksomt observere hvordan deltakerne tar tak i materialet samtidig som de får kontinuerlig tilbakemelding. Det er et samarbeid der instruktører foredler undervisningsmetodene sine, og elever forbedrer sin læringsreise. I enklere termer, formative vurderinger:

    • Belyse elevenes styrker og områder for forbedring.
    • Hjelp instruktører med å identifisere utfordrende områder for elevene, slik at de kan løse problemer raskt.

Nøkkelkarakteristikk: under treningen.

Essensen av formative vurderinger ligger i å oppmerksomt observere hvordan deltakerne griper materialet samtidig som de får kontinuerlig tilbakemelding

Summative vurderinger

Se for deg en summativ vurdering som det ultimate oppgjøret for å måle hvor lett treningsgruppen har mestret alt ved slutten av en treningsenhet, alt mens de har målt opp til en standard eller satt mål.

Summative vurderinger har vanligvis mye vekt, noe som betyr at de er verdt et sertifikat eller karakter. Eksempler på summative vurderinger inkluderer ting som en eksamen, et avsluttende prosjekt eller en oppgave.

Nøkkelkarakteristikk: på slutten av en trening.

Diagnostiske vurderinger

Se for deg en diagnostisk vurdering som en sniktitt eller en foreløpig test designet for å veilede trenere i å forstå deltakernes styrker og områder der litt ekstra støtte kan være nyttig før du kaster deg ut i trening. Noen ganger kan en sammenlignbar test gis etter coaching for å evaluere om deltakerne har oppnådd treningsmålene som er skissert i kurset.

Nøkkelkarakteristikk: før starten av treningen.

Psykologiske vurderinger

En psykologisk vurdering er som et dypdykk i å forstå hvordan noen tenker, lærer, føler og oppfører seg. Se for deg det som et verktøysett med engasjerende tester og prosedyrer laget for å avsløre et fullstendig bilde av en persons funksjon. Det er ikke bare en vurdering; det er en personlig reise inn i de fascinerende rikene av sinnet og oppførselen [2].

To nyttige eksempler på psykologiske vurderinger

Personlighetstest

Testen tjener et dobbelt formål: å lage en levende mosaikk av ens personlighet eller å finne unike egenskaper som definerer karakter. Utforsk en verden av personlighetstester – dynamiske verktøy som driver personlige utviklingsmål, veileder karrierereiser og hever teamdynamikken.

Nøkkelkarakteristikk: fokus på individuelle egenskaper, forutsi atferd, ulike applikasjoner.

Intelligenstest

En intelligenstest er en metodisk vurdering laget for å kvantifisere kognitiv skarphet og ferdigheter. Den dykker ned i problemløsende evner, logiske resonnementferdigheter, minnemagi og andre smarte talenter. Det handler om å forstå sinnet. Hvor skinner deltakerne dine og hvor vil de kanskje strekke seg og vokse? En klar idé om noens læringskapasitet kan bidra til å bygge videre på det.

Nøkkelkarakteristikk: fokus på individuelle kognitive evner, måle og kvantifisere de kognitive evnene.

Objektive og subjektive vurderinger

Trenere bruker to hovedmetoder: objektive og subjektive vurderinger, for å måle deltakernes læring. Objektive tester, som flervalgsquizer og fylleoppgaver, zoomer inn på spesifikke fakta og konsepter. Gradering gjøres vanligvis med en rubrikk eller automatisert poengsum, noe som sikrer rettferdighet og konsistens.

I motsetning til dette utfordrer subjektive vurderinger deltakerne til å anvende kunnskap og vise frem kritisk tenkning. Tenk på essayer, porteføljer, hjørnesteinsprosjekter og muntlige presentasjoner. Her fokuserer gradering på den generelle kvaliteten på en deltakers arbeid i stedet for å spikre ned spesifikke riktige svar. Det er en dynamisk duo som fanger både kunnskap og praktisk anvendelse.

Tre nyttige eksempler på objektive vurderinger

Flervalgstester

Målet med en flervalgstest er å vurdere en persons forståelse og kunnskap om et bestemt emne ved å presentere et sett med spørsmål, hver med flere mulige svar. Testtakere må velge riktig svar fra de oppgitte alternativene. Det kan brukes som en formativ, summativ eller diagnostisk vurdering.

Nøkkelkarakteristikk: fokus på å vurdere kunnskap, effektiv, standardisert, lett skalerbar.

Sant-usant test

I en sann-usann-test får eleven i oppgave å vurdere sin forståelse av faktainformasjon i et spesifikt emne. Hvert element presenterer en uttalelse, og deres jobb er å avgjøre om det er sant eller usant basert på deres kunnskap om emnet. Det er en enkel øvelse med å sortere informasjon for å komme frem til de riktige svarene. Det kan brukes som en formativ, summativ eller diagnostisk vurdering.

Nøkkelkarakteristikk: fokus på å vurdere kunnskap, effektiv, standardisert, lett skalerbar.

Fyll tomrommet-test

En fyll tomrommet-test er litt som et ordpuslespill. Deltakerne får en setning med noen manglende ord; deres oppgave er å fylle ut de tomme feltene ved å bruke det de vet om emnet. Det er en måte å vise hva de har lært. Det kan brukes som en formativ, summativ eller diagnostisk vurdering.

Gjør vurderingen din levende med Easy LMS

Oppdag magien med Easy LMS – en enkel måte å lage engasjerende vurderinger på! Se for deg dette: objektive vurderinger er sømløst vevd inn i treningen din, enten det er i starten, i midten eller på slutten av læringsreisen. Du kan bruke vår fullverdige Eksamenbygger for å lage en vurdering! Tenk på flervalgstester, «sant-usant» eller «fylll-tomrommet»-testene, så mange du kan ønske deg. Importer spørsmål eller bygg vurderingen fra bunnen av i henhold til dine behov. Selvfølgelig, med mulighet for tilpassbar styling!

Se for deg dette: objektive vurderinger er sømløst vevd inn i treningsreisen din, enten det er i starten, i midten eller på slutten av læringsreisen

Og her er den beste delen: bland vurderingen, testen, eksamenene eller hva du kaller dem i din foretrukne læringsvei! Easy LMS lar deg kombinere eksamener med Kurs, gir deg kontroll som den ultimate guiden til å etablere en læringsvei. Skreddersy sekvensen for maksimal læringseffekt. For dette er Akademi-tillegget tilgjengelig, slik at du kan etablere et personlig tilpasset læringsmiljø for hver klient. Hold kundene og testene på ett sted; la oss gjøre det enkelt!

Nyttige ressurser

  1. American Intercontinental University
  2. American Psychological Association
  3. TAO testing

Ofte stilte spørsmål

Gå i dybden

Hva er eksaminering på nett?

Hva er eksaminering på nett?

Eksaminering på nett betyr at man utfører en prøve på nett for å måle kunnskapen til deltakerne i et gitt emne. I gamledager måtte alle...

Les mer