Różne rodzaje ocen – jak z nich korzystać?

Ocena może kojarzyć się z mieszaniną wymyślnych słów, takich jak diagnostyka, ocena kształtująca, podsumowująca i normatywna. Kiedy zaczynasz pracę jako trener, może to wydawać się przytłaczające, ale nie martw się! Oceny to narzędzia, które pomagają nam zrozumieć, w czym nasza grupa szkoleniowa jest dobra i gdzie może potrzebować pomocy.

Caroline
Content Manager & HR Officer
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 6 minut

Podstawowym celem jest określenie mocnych i słabych stron grupy, aby móc dostosować do niej trening. Dzięki temu opracujesz odpowiednie treści edukacyjne, co zwiększy skuteczność twoich szkoleń. Porozmawiajmy teraz
o różnych ocenach. Które z nich okażą się dla ciebie przydatne? Jesteśmy tutaj, aby pomóc ci poruszać się po świecie różnych ocen!

Spis treści

 1. Trzy rodzaje ocen
 2. Zacznij stosować oceny dzięki Easy LMS

Trzy rodzaje ocen

Jako trener możesz uprościć sprawę, koncentrując się na trzech głównych rodzajach ocen:

 1. Oceny edukacyjne
 2. Oceny psychologiczne
 3. Oceny subiektywne i obiektywne

Oceny edukacyjne

Ten rodzaj ocen obejmuje szereg metod i narzędzi stosowanych do pomiaru oraz oceny uczenia się i wyników uczestników. Mogą obejmować formalne testy, quizy, zadania, projekty, obserwacje i inne sposoby sprawdzania pojmowania i możliwości osób badanych. Ostatecznym celem jest zmierzenie tego, czego grupa szkoleniowa nauczyła się i zapamiętała podczas szkolenia. Wyniki dostarczają informacji pozwalających na ulepszenie materiałów szkoleniowych i dalsze kształtowanie programu nauczania. [1]

Trzy przydatne przykłady ocen edukacyjnych

Oceny kształtujące

Istota oceniania kształtującego polega na uważnej obserwacji, jak uczestnicy przyswajają materiał, przy jednoczesnym uzyskiwaniu ciągłej informacji zwrotnej. To wspólny wysiłek, podczas którego instruktorzy udoskonalają swoje metody nauczania, a uczniowie usprawniają swoją ścieżkę edukacyjną. Mówiąc prościej, oceny kształtujące:

  • Rzucają światło na mocne strony uczniów i obszary wymagające poprawy.
  • Pomagają instruktorom zidentyfikować obszary stanowiące wyzwanie dla uczniów, umożliwiając im szybkie radzenie sobie z trudnościami.

Kluczowa cecha: podczas szkolenia.

Istota oceniania kształtującego polega na uważnej obserwacji, jak uczestnicy przyswajają materiał, przy jednoczesnym uzyskiwaniu ciągłej informacji zwrotnej.

Oceny podsumowujące

Wyobraź sobie ocenę podsumowującą jako ostateczną rozgrywkę mającą na celu sprawdzenie, jak doskonale grupa szkoleniowa opanowała wszystko pod koniec bloku szkoleniowego, a wszystko to przy jednoczesnym osiąganiu standardów lub punktów odniesienia.

Oceny podsumowujące zwykle mają dużą wagę, co oznacza, że są warte wydania certyfikatu lub wystawienia stopnia. Przykładami ocen podsumowujących są egzamin, projekt końcowy, praca dyplomowa lub recital na koniec szkoły.

Kluczowa cecha: pod koniec szkolenia.

Oceny diagnozujące

Wyobraź sobie ocenę diagnostyczną jako szkicowy lub wstępny test mający na celu pomóc trenerom w zrozumieniu mocnych stron uczestników i obszarów,
w których odrobina dodatkowego wsparcia może być korzystna przed przystąpieniem do szkolenia. Czasami po coachingu można przeprowadzić porównywalny test, aby ocenić, czy uczestnicy pomyślnie osiągnęli cele szkoleniowe wyznaczone w kursie.

Kluczowa cecha: przed rozpoczęciem szkolenia.

Oceny psychologiczne

Ocena psychologiczna jest próbą dogłębnego zrozumienia, w jaki sposób dana osoba myśli, uczy się, czuje i zachowuje. Wyobraź sobie ją jako zestaw narzędzi składający się z angażujących testów i procedur opracowanych w celu uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania danej osoby. To nie tylko ocena;
to spersonalizowana podróż do fascynujących krain umysłu i zachowania. [2]

Dwa przydatne przykłady ocen psychologicznych

Ocena osobowości

Taki test ma dwojaki cel: stworzyć żywą mozaikę osobowości osoby badanej lub wskazać unikalne cechy, które definiują jej charakter. Poznaj świat testów osobowości – dynamicznych narzędzi, które wspierają cele rozwoju osobistego, wyznaczają ścieżki kariery i podnoszą dynamikę zespołu.

Kluczowe cechy: koncentracja na indywidualnych cechach, przewidywanie zachowań, różnorodne zastosowania.

Ocena inteligencji

Test na inteligencję to metodyczna ocena opracowana w celu ilościowego określenia przenikliwości i biegłości poznawczej. Zawiera szczegółowe informacje na temat umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego rozumowania, pamięci i innych talentów. Wszystko zależy od zrozumienia umysłu. Gdzie twoi uczestnicy błyszczą, a gdzie mogą wyjść poza swoje granice i się rozwijać? Jasne pojęcie o czyichś zdolnościach uczenia się może stanowić bazę przy opracowywaniu szkoleń.

Kluczowe cechy: skupienie się na indywidualnych zdolnościach poznawczych, mierzenie i kwantyfikowanie zdolności poznawczych.

Oceny obiektywne i subiektywne

Trenerzy stosują dwie główne metody: ocenę obiektywną i subiektywną, aby ocenić poziom wiedzy uczestników. Obiektywne testy, takie jak quizy wielokrotnego wyboru i zadania z wypełnianiem pustych miejsc, przybliżają konkretne fakty i koncepcje. Ocenianie odbywa się zazwyczaj w formie rubryki lub punktacji automatycznej, co zapewnia uczciwość i spójność.

Natomiast oceny subiektywne wymagają od uczestników zastosowania wiedzy i wykazania się krytycznym myśleniem. Mowa tu o esejach, portfolio, projektach końcowych oraz ustnych prezentacjach. W tym przypadku ocenianie koncentruje się na ogólnej jakości pracy uczestnika, a nie na wyłapywaniu konkretnych poprawnych odpowiedzi. To dynamiczny duet, który łączy w sobie zarówno wiedzę, jak i praktyczne zastosowanie.

Trzy przydatne przykłady ocen obiektywnych

Testy wielokrotnego wyboru

Celem testu wielokrotnego wyboru jest ocena zrozumienia i wiedzy danej osoby na określony temat poprzez zastosowanie zestawu pytań, każde z kilkoma możliwymi odpowiedziami. Zdający muszą wybrać poprawną odpowiedź spośród podanych opcji. Takie testy można stosować do dokonania oceny kształtującej, podsumowującej lub diagnostycznej.

Kluczowe cechy: skupiają się na ocenie wiedzy, wydajne, ustandaryzowane, łatwo skalowalne.

Testy prawda-fałsz

W teście prawda-fałsz uczeń ma za zadanie ocenić, czy zna i rozumie fakty na określony temat. Każdy element przedstawia stwierdzenie, a zadaniem uczestnika jest ustalenie, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe, na podstawie posiadanej wiedzy. To proste ćwiczenie polegające na sortowaniu informacji
w celu uzyskania prawidłowych odpowiedzi. Takie testy można stosować do dokonania oceny kształtującej, podsumowującej lub diagnostycznej.

Kluczowe cechy: skupiają się na ocenie wiedzy, wydajne, ustandaryzowane, łatwo skalowalne.

Test wypełnij puste pola

Kluczowe cechy: Ten rodzaj testu przypomina łamigłówkę słowną. Uczestnicy otrzymują zdanie, w którym brakuje niektórych słów – ich zadaniem jest wypełnienie luk, korzystając ze swojej wiedzy na dany temat. W ten sposób mogą pokazać, czego się nauczyli. Takie testy można stosować do dokonania oceny kształtującej, podsumowującej lub diagnostycznej.

Zacznij stosować oceny dzięki Easy LMS

Odkryj magię Easy LMS – zapewniamy łatwy sposób na tworzenie angażujących ocen! Wyobraź sobie taką sytuację: oceny obiektywne są płynnie wplecione w twoją ścieżkę szkoleniową, niezależnie od tego, czy umieścisz je na początku, w środku czy na końcu. Aby utworzyć ocenę, możesz użyć naszego zaawansowanego Kreatora Egzaminów online. Swobodnie korzystaj
z testów wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz lub wypełnij puste pola. Importuj pytania lub twórz oceny od podstaw zgodnie ze swoimi potrzebami. Opcje stylizacji są zapewnione, oczywiście!

Wyobraź sobie taką sytuację: oceny obiektywne są płynnie wplecione w twoją ścieżkę szkoleniową, niezależnie od tego, czy umieścisz je na początku, w środku
czy na końcu.

A oto najlepsza część: dołącz swoje oceny, testy, egzaminy do preferowanej ścieżki edukacyjnej! Easy LMS umożliwia łączenie Egzaminów z Kursami, dając ci kontrolę jako najlepszemu przewodnikowi po ścieżce kształcenia. Dostosuj sekwencję, aby uzyskać maksymalne efekty. W tym celu dostępny jest dodatek Akademia, umożliwiający stworzenie spersonalizowanego środowiska uczenia się dla każdego klienta. Trzymaj klientów i testy w jednym miejscu. Sprawimy, że wszystko będzie proste!

Przydatne zasoby

 1. American Intercontinental University
 2. American Psychological Association
 3. TAO testing

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Co to jest egzamin online?

Co to jest egzamin online?

Egzamin online polega na przeprowadzeniu testu w Internecie w celu sprawdzenia wiedzy uczestników na dany temat. W dawnych czasach wszyscy musieli zebrać się w klasie...

Czytaj więcej