Ocena a ewaluacja – czym się różnią?

Oceny i ewaluacje podobnie jak jabłka i pomarańcze znacznie różnią się od siebie. Oceny sprawdzają luki w wiedzy i postępy, natomiast ewaluacje mają charakter osądu i kładą nacisk na jakość wyników. Odkryj razem z nami, jak skutecznie posługiwać się tymi narzędziami. Podczas tej szybkiej eksploracji pokazujemy, jak skutecznie wykorzystywać oceny i ewaluacje w stale zmieniającym się świecie szkoleń online.

Caroline
Content Manager & HR Officer
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 5 minut

Spis treści

 1. Definicja oceny
 2. Definicja ewaluacji
 3. Różnice między oceną i ewaluacją
 4. Jak tworzyć oceny i ewaluacje e-learningowe dzięki Easy LMS?

Definicja oceny

Termin ocena ma różne definicje w zależności od kontekstu. W warunkach szkoleniowych ocena jest wnikliwą pracą detektywistyczną lub podróżą diagnostyczną, która odkrywa unikalny krajobraz wiedzy, umiejętności
i postępów. Jest to sztuka zrozumienia, na jakim etapie są uczniowie, poznawania obszarów ich rozwoju i torowania drogi dla podróży szkoleniowych dostosowanych do ich potrzeb. [1]

W praktyce oceny są dla trenerów niezbędnym narzędziem pozwalającym zrozumieć, dostosować i zoptymalizować proces nauki. Niezależnie od tego, kiedy ich używamy – na początku, na końcu czy podczas całego procesu edukacyjnego – oceny pozwalają:

 • Sprawdzić zrozumienie
 • Zmierzyć postępy
 • Spersonalizować ścieżki edukacyjne
 • Zapewnić informacje zwrotne
 • Zweryfikować skuteczność programów szkoleniowych
 • Zwiększyć zaangażowanie
 • Promować autorefleksję

Rodzaj oceny, jaką możesz przeprowadzić zależy od celu. Mogą mieć one formę egzaminów z pytaniami wielokrotnego wyboru lub pisemnych raportów. Zapoznaj się z różnorodnymi rodzajami ocen, aby uzyskać kompleksowe informacje.

Definicja ewaluacji

Termin „ewaluacja” pochodzi od wyrażenia „określenie wartości”.

Ewaluacje wykraczają poza zwykły pomiar – wiążą się
z wnikliwym badaniem mającym na celu zrozumienie prawdziwej wartości materiałów szkoleniowych. Termin „ewaluacja” pochodzi od wyrażenia „określenie wartości”, zatem nie jest to pobieżne spojrzenie, ale stopniowy proces mierzenia i obserwacji, który przypomina udzielanie naprawdę dobrych rad. Ta zorganizowana metoda, rządząca się określonymi regułami i kryteriami, działa jak raport dotyczący poszczególnych osób, ukończonych projektów, procesów lub produktów. [2]

Zasadniczo ewaluacje w szkoleniach są wszechstronnymi narzędziami używanymi do monitorowania, pomiaru i doskonalenia różnych aspektów procesu szkolenia i nauki. Wykorzystuje się je na różnych etapach i do różnych celów:

 • Ocena efektów uczenia się (za pomocą ocen kształtujących lub podsumowujących)
 • Ewaluacja programu
 • Ewaluacja trenera
 • Spersonalizowane programy szkoleniowe
 • Informacja zwrotna w celu ciągłego doskonalenia

Różnice między oceną i ewaluacją

Czym zatem różnią się oceny i ewaluacje? Czy są jakieś podobieństwa? Poniższa tabela ilustruje to w bardzo prosty sposób: [3]

Aspekt

Oceny

Ewaluacje

Charakter

Diagnostyczny; identyfikuje luki w nauce
i postępy.

Osądzający; podkreśla ogólną jakość i sukces.

Zastosowanie

Przewodzi poszczególnym ścieżkom edukacyjnym, mierzy zrozumienie.

Określa ogólny sukces, informuje o podejmowaniu decyzji.

Czas przeprowadzania

Może mieć charakter ciągły (kształtująca) lub punktowy (podsumowująca).

Może mieć charakter kształtujący lub podsumowujący, często pod koniec okresu nauki.

Informacje zwrotne

Zapewnia ciągłe informacje zwrotne, aby osiagać lepsze wyniki w trakcie nauki.

Oferuje informacje zwrotne w celu ogólnej poprawy i podejmowania decyzji.

Zakres

Koncentruje się na konkretnych umiejętnościach lub szerszym rozumieniu.

Obejmuje całościowe spojrzenie na wydajność
i wyniki.

Zaangażowane osoby

Angażuje zarówno osobę oceniającą, jak i osobę ocenianą w dynamiczny proces.

Obejmuje osobę oceniającą, która wydaje osądy na temat wyników osoby ocenianej.

Cel

Ma na celu poprawę uczenia się, rozwój indywidualny.

Ma na celu ustalenie wartości, sukcesu
i informowanie
o szerokich decyzjach szkoleniowych.

Jak tworzyć oceny i ewaluacje e-learningowe dzięki Easy LMS?

Skorzystaj z pełni funkcjonalnego kreatora, aby tworzyć testy z pytaniami wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz lub wypełnij puste pola.

Wyrusz w podróż, podczas której z łatwością opracujesz oceny
w Kreatorze Egzaminów Easy LMS! Swobodnie stosuj oceny na początku,
w środku lub na końcu wyprawy szkoleniowej. Skorzystaj z pełni funkcjonalnego kreatora, aby tworzyć testy z pytaniami wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz lub wypełnij puste pola, które możesz dostosować do własnych upodobań. Za pomocą opcji łączenia Ocen
z Kursami dołącz oceny do ścieżki edukacyjnej, aby uzyskać maksymalny efekt. Z kolei dodatek Akademia zapewnia spersonalizowane środowisko nauki,
w którym wszystkie materiały są przechowywane w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Czas na magię: nie tylko bez wysiłku opracujesz oceny, ale także skorzystasz
z potężnych opcji do przeprowadzania ewaluacji! Szczegółowe raporty i analizy pomagają trenerom ocenić skuteczność szkoleń i podejmować świadome decyzje na temat przyszłych ulepszeń. Easy LMS – z nami tworzenie ocen
i ewaluacja sukcesu szkoleniowego staje się przygodą!

Przydatne zasoby

 1. Westminster.edu
 2. Teachmint
 3. Key Differences

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto korzystać z LMS?

Dlaczego warto korzystać z LMS?

Dlaczego warto korzystać z Systemu Zarządzania Nauczaniem? Dlaczego zrezygnować ze staromodnych papierowych materiałów szkoleniowych i egzaminów?I z czerwonych długopisów do poprawy odpowiedzi? Cóż, jeśli jesteś...

Czytaj więcej