Oceny a testy: czym się różnią?

Chociaż terminy „ocena” i „test” są często używane zamiennie, mają one różne znaczenia i cele. Jeśli organizujesz szkolenia lub prowadzisz firmę konsultingową, zrozumienie niuansów między tymi pojęciami pomoże ci zapewnić możliwie jak najlepsze wyniki. Niezależnie od twoich konkretnych potrzeb, skorzystaj z ocen i testów, aby dowieść klientom, że ich inwestycja była warta swojej ceny.

Helena
Content Writer / Editor
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 4 minuty

Spis treści

 1. Co to jest ocena?
 2. Co to jest test?
 3. Jaka jest różnica między ocenami i testami?
 4. Tworzenie testów i ocen z Easy LMS

Co to jest ocena?

„Ocena” to szeroki termin odnoszący się do różnych metod nauczania. Trenerzy mogą z nich korzystać w celu dokonania oceny, pomiaru i udokumentowania postępów w nauce lub nabycia umiejętności przez uczestników. [1]

Dzięki ocenie trener poznaje obszary, które wymagają udoskonalenia, aby móc opracować materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb uczestników. Oceny są ważne dla trenerów, ponieważ dzięki nim klienci mogą śledzić postępy uczących się. Wykorzystanie raportów wraz z ocenami znacznie ułatwia ten proces!

Oceny są ważne dla trenerów, ponieważ dzięki nim klienci mogą śledzić postępy uczestników.

Co to jest test?

Testy są częścią życia
i mogą mieć różne formy – na przykład egzaminy teoretyczne zdawane
w szkole lub egzaminy praktyczne takie jak egzamin na prawo jazdy. Cechą wspólną obu form jest to, że dzięki nim uczestnicy e-learningu mogą zmierzyć swoją wiedzę i zrozumienie tematu. [2]

Testy są niezbędne w szkoleniach, ponieważ dostarczają trenerom cennych informacji na temat postępów uczestników ich klientów. Bez nich dostosowanie szkolenia do poziomu wiedzy grupy jest niemal niemożliwe.
W pracy trenera najważniejsze jest bycie zwinnym i świadomym, dlatego korzystaj z testów, aby uzyskać potrzebne informacje!

Certyfikaty często stanowią nagrodę za dobre wyniki z testów. Pogratuluj uczestnikom i doceń ich za włożony wysiłek!

Jaka jest różnica między ocenami i testami?

Mimo że pojęcia te są czasami uznawane za synonimy, nie jest to do końca poprawne. Test to „produkt”, który mierzy określone zachowanie lub zestaw celów. Podczas gdy ocena jest postrzegana jako procedura.

Zarówno testy, jak i oceny powinny być uwzględnione w szkoleniach online, które zapewniasz klientom. Być może chcesz dowiedzieć się, czy uczestnicy osiągnęli określony zestaw celów edukacyjnych. W takim razie przeprowadź test. A jeśli ciekawi cię obecny poziom wiedzy twoich uczestników, wypróbuj ocenę!

Tworzenie testów i ocen z Easy LMS

Easy LMS pomaga zaoszczędzić czas, ponieważ zapewniamy całą niezbędną infrastrukturę do opracowywania ocen od podstaw lub dostosowywania istniejących materiałów. Przenieś swoją ofertę szkoleniową na wyższy poziom dzięki naszemu niezwykle prostemu narzędziu do nauki online!

Dzięki Kreatorowi Egzaminów online Easy LMS twoje możliwości są nieograniczone! Jest to narzędzie, które udostępniamy do tworzenia Ocen.
W naszym Kreatorze Egzaminów dostosujesz rodzaje pytań, ustawisz losowe dobieranie pytań z banku pytań, dodasz multimedia, a nawet wygenerujesz certyfikaty.

W naszym Kreatorze Egzaminów dostosujesz rodzaje pytań, ustawisz losowe dobieranie pytań
z banku pytań, dodasz multimedia, a nawet wygenerujesz certyfikaty.

Ponadto możesz zmienić ustawienia behawioralne, aby utworzyć rygorystyczny lub nieformalny test lub ocenę. Możesz także wyłączyć pomijanie pytań, ograniczyć liczbę podejść,
a nawet ustawić czas, jaki uczestnicy mają na udzielenie odpowiedzi na pytania. Jesteś trenerem
i wszystko jest w twoich rękach!

Następnie udostępnij swój test lub ocenę w Akademii! Ten potężny dodatek zapewnia swobodę tworzenia grup odpowiadającym działom twoich klientów, takim jak kadry, komunikacja czy zarządzanie biurem. Przechowuj wszystkie materiały szkoleniowe pod jednym wirtualnym dachem, udostępniając niektóre oceny tylko właściwym osobom. Czy masz wielu klientów, dla których zamierzasz przeprowadzić ocenę? Skorzystaj z funkcji Wiele Akademii, aby stworzyć indywidualny portal internetowy dla każdego
z klientów, i obserwuj, jak się rozwijają.

Przydatne zasoby

 1. The Glossary of Education Reform
 2. smowl tech

Często zadawane pytania

 • Co to jest ocena?
  „Ocena” to szeroki termin odnoszący się do różnych metod nauczania. Trenerzy mogą z nich korzystać w celu dokonania oceny, pomiaru i udokumentowania postępów w nauce lub nabycia umiejętności przez uczestników.
 • Co to jest test?
  Test online pomaga uczestnikom e-learningu zmierzyć swoją wiedzę i zrozumienie tematu. Testy mogą mieć różne formy, np. teoretyczne lub praktyczne.
 • Jak utworzyć test lub ocenę w Easy LMS?
  Dzięki Kreatorowi Egzaminów online Easy LMS możliwości są nieograniczone! To narzędzie zapewniamy do opracowywania zarówno testów, jak i ocen.

Dowiedz się więcej

Różne rodzaje ocen

Różne rodzaje ocen

Ocena może kojarzyć się z mieszaniną wymyślnych słów, takich jak diagnostyka, ocena kształtująca, podsumowująca i normatywna. Kiedy zaczynasz pracę jako trener, może to wydawać się...

Czytaj więcej