Vurdering vs Evaluering: Hva er forskjellen?

Testing og evaluering er ikke det samme. Men hva er forskjellene mellom testing og evaluering. Denne artikkelen vil gi deg en beskrivelse av begge disse begrepene og vil deretter forklare forskjellene mellom disse.

Assessment vs Evaluation

Hva er vurdering?

Vurdering er den systematiske prosessen som går ut på å dokumentere og bruke empirisk data på kunnskap, ferdigheter, holdninger og livssyn. Med å ta en test, ønsker læreren å forbedre undervisningen. Dette er en kort definisjon av vurdering. Hvis du vil lese mer om vurderinger, klikk på denne lenken. https://www.onlineexambuilder.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/hva-er-en-online-test-definisjon-betydning/item10639

Hva er evaluering?

Evaluering fokuserer på karakterer og kan reflektere andre deler av undervisningen enn pensum og mestringsgrad. Evaluering er den endelige kvalitetsvurderingen av din undervisning. Den er produktorientert. Dette betyr at hovedspørsmålet er: "Hva har blitt lært?". Til syvende og sist er evaluering fordomsfullt.

For eksempel:

Du mottar en blomst.

Evaluering: "Blomsten er lilla og er for kort og har for få blader."

Evaluering er fordomsfullt.

  

Vurdering: "Jeg skal gi blomsten litt vann for at den skal vokse."

Vurdering øker kvaliteten.

Likhetene mellom Vurdering og Evaluering

Foruten forskjellene, er det noen likheter mellom vurdering og evaluering. Begge krever kriterer, bruker måling og er bevisdrevet.

Konklusjon; Så, hva er forskjellen?

Vurdering                      Evaluering

 

Pågående                                       Avsluttende

 

Øker kvalitet                                   Dømmer kvalitet

 

Individualisert                                Brukes mot standarder

 

Ikke karakterbasert                       Karakterbasert

 

Tilbyr tilbakemelding                     Viser mangler

 

Prosessorientert                            Produktorientert

 

Les mer om testing vs prøving https://www.onlineexambuilder.com/no/kunnskapssenter/kunnskapssenter-for-tester/testing-vs-proving/item10641 .

Nyttige ressurser

University at Albany
University of Nebraska-Lincoln