Online testskapare med timer

Du kan skapa ett onlinetest med timer, med hjälp av vårt verktyg för onlineprov. Tiden tickar iväg och eleven har bara några sekunder kvar på sig att svara på frågan. Lärare har alltid satt en tidsgräns på prov. Om en elev saknades den dagen fick läraren göra om hela provet med bara den eleven. Det här är inte längre ett problem, eftersom du kan använda vårt digitala testverktyg!

Kom igÄng med Easy LMS

BegÀr en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Behöver du en timer till ditt prov?

Du kan använda två olika timers i ditt prov, en timer per fråga och en för hela provet.

En timer för hela provet

Du kan bestämma en tidsgräns för när deltagare behöver vara klara med hela provet. Om du t.ex. vill att deltagarna ska arbeta i max 60 minuter går det att ställa in. I det övre högra hörnet på skärmen hittar deltagare en timer som visar dem hur lång tid de har på sig att bli färdiga med provet.

En timer per fråga

Det är även möjligt att ha en timer för varje fråga. Du kan t.ex. bestämma att dina deltagare ska ha svarat på frågan inom 15 sekunder. De kan se hur mycket tid de har kvar i det övre högra hörnet på skärmen.

Varför är det viktigt med en timer?

Är det viktigt med en timer? Ja, det tycker vi! Vissa prov behöver vara tidsbegränsade eftersom det ger dig en bild av deltagarens nivå (t.ex. om du vill testa matematiska färdigheter hos dina deltagare). Att ha en timer för hela provet kan vara användbart om du t.ex. inte vill att deltagarna ska spendera för mycket tid på ett projekt.

Skapa ditt första onlineprov

Du behöver inte längre hålla koll på timern själv. Vår provskapare gör det åt dig automatiskt! Prova vårt verktyg för att se för dig själv. Livet blir lite enklare med en inbyggd timer J

Starta min provperiod  Gratis livedemo

Kom igÄng med Easy LMS

BegÀr en gratis demoellerStarta gratis provperiod