Vad är en frågebank?

Att ha en frågebank kan hjälpa dig att få det mesta utav din provskapare. Varför, och hur då? Vi börjar med att gå igenom vad en frågebank är, och hur den fungerar.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vad är en frågebank?

En frågebank kan vara två olika saker: antingen en lista på alla dina frågor som skapas med mjukvara för prov (inklusive alla prov), eller en lista på alla frågor i ett och samma prov.

Här fokuserar vi på den senare definitionen. Hur funkar det egentligen? Du skapar ett prov och lägger till ett antal frågor. Låt oss säga att du lägger till 100 frågor. Men du vill kanske inte att dina elever ska svara på alla dessa frågor, så du bestämmer att programmet slumpmässigt väljer ut t.ex. 30 frågor från frågebanken (som har 100 frågor) varje gång någon skriver provet. Det här betyder att varje elev får ett unikt set med 30 frågor när de skriver samma prov. Otroligt, eller hur? ✨

Varför borde jag använda en frågebank i mitt onlineprov?

Att använda en frågebank som denna förhindrar fusk eftersom elever varken får samma frågor eller frågor i samma ordning, samtidigt som de skriver ett och samma prov. Man kan även lägga till mer innehåll i provmaterialet, eftersom det går att täcka ett större ämnesområde med ett högre antal frågor (även om eleverna inte får alla frågor) än med få frågor.

Vårt verktyg

Med minst en Business Owl-plan har du möjligheten att använda en frågebank för dina prov. Du kan även välja antalet frågor som (slumpmässigt) ska väljas ut från frågebanken. Om du vill se hur denna fantastiska tjänst funkar kan du prova på en kostnadsfri provperiod om 7 dagar med vilken prisplan som helst hos oss.

Starta min provperiod  Gratis livedemo

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod