Hva er en spørsmålsbank?

Å ha en spørsmålsbank kan hjelpe deg i å få det meste ut av vår eksamensbygger. Hvorfor, og hvordan? Først, må man forstå hva en spørsmålsbank er og hvordan den fungerer.

Hva er en spørsmålsbank?

En spørsmålsbank kan være to ting: En liste over alle spørsmålene du har laget med en eksamensprogramvare (inkludert alle eksamener) og en liste over alle spørsmålene i en eksamen.

Den siste definisjonen er den vi skal fokusere på. Kort fortalt, fungerer den slik: du lager en eksamen og legger til et visst antall spørsmål. La oss si, 100 spørsmål. Men du vil ikke at studentene skal svare på alle disse spørsmålene, du vil sette det opp på en slik måte at eksamensprogramvaren velger, si, 30 tilfeldige spørsmål fra denne spørsmålsbanken med 100 spørsmål, hver gang noen tar eksamenen. Dette betyr at hver student får et forskjellig sett med 30 spørsmål når de tar eksamenen. Genialt, eller hva? ✨

Hvorfor bør jeg bruke en spørsmålsbank i min eksamen på nett?

Å bruke en spørsmålsbank som denne bidrar til å forebygge juks, siden ingen gruppe vil få de samme spørsmålene i lik rekkefølge, samtidig som de tar den samme eksamenen. Det lar deg også legge til mer innhold i eksamensmateriellet, siden du kan dekke flere emner med et større antall spørsmål (selv om studentene ikke får alle sammen) enn hvis du kun har et bestemt fåtall spørsmål.

Verktøyet vårt

Med en Business Owl-plan eller høyere, kan du bruke en spørsmålsbank i dine eksamener. Du kan også sette opp antall spørsmål som skal velges (tilfeldig) fra denne spørsmålsbanken.  Hvis du ønsker å se hvor fantastisk denne funksjonen er, kan du få en 7-dagers gratis prøveperiode for hvilken som helst av disse pakkene av oss.

Start min prøveperiode Gratis live demo