Vad är mjukvara för onboarding?

Att onboarda nyanställda är en syssla som innefattar både att anställa och utbilda ny personal. Om det görs på ett effektivt sätt kan det hjälpa dig att inte bara hitta utan även behålla de bästa kandidaterna, och se till att de ställer om till din organisation på ett sömlöst sätt.

Employee onboarding software

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Vad är mjukvara för onboarding?

Mjukvara för onboarding är ett verktyg som låter dig screena kandidater och hitta de som passar jobbet bäst. Du utbildar dem dessutom, så att de får ett bra grepp om sina nya arbetsuppgifter.

Varför använda mjukvara för onboarding?

Mjukvara för onboarding hjälper rekryterare och utbildare att effektivisera och skala ner processen av att anställa och utbilda ny personal. Istället för att behöva hantera stora pooler med kandidater för ett jobb så kan du spara tid och pengar på att använda mjukvara som hjälper dig skapa en filtreringstratt så att du bara har de bästa kandidaterna kvar. Därefter kan du hålla mer omfattande intervjuer med dessa, och sedan förenkla utbildningen med automatiserade verktyg.

Mjukvara för onboarding och vårt verktyg

Easy LMS har två typer av tester som kan användas i rekryteringssyfte: Bedömningar och Prov. De kan användas var för sig eller kombineras under screeningprocessen.

  • Bedömningar är resultatbaserade tester, vilket innebär att det inte finns en gräns för att få godkänt, utan deltagaren kan få olika resultat baserat på svaren som ges. Bedömningar kan användas som t.ex. personlighetstester, eller ett test där syftet är att visa specifika interpersonliga karaktärsdrag hos en anställd. Detta gör det möjligt att se om personen kan passa på företaget. Med bedömningar så kan du få reda på en kandidats karriärmål, intressen, styrkor, svagheter och ifall företagskulturen skulle fungera för dem.

  • Prov är mer formella test med en gräns för godkänt. De kan användas för att mäta kandidatens kunskaper inom ett specifikt område. Prov är användbara om du vill fylla en position där tidigare tekniska kunskaper är ett krav. De kan innehålla videoklipp, bilder och olika frågetyper. Du kan även slumpa frågor från en frågebank, kategorisera dem, återanvända dem och utfärda  automatiserade certifikat om användaren klarar provet. Därefter kan du visa och exportera resultaten till ett kalkylblad.

När anställningsprocessen är färdig börjar utbildningsprocessen. Med Easy LMS kan du skapa och dela onlinekurser, samt organisera dem i en inlärninsväg åt dina trainees.

  • Kurser används för att organisera och dela utbildningsmaterialet. Istället för att skicka mail, skapa separata PDF-filer eller PPT-presentationer så kan du samla ihop allt ditt lärmaterial på en och samma plats. Du kan lägga in videoklipp, bilder, citat, länkar och t.o.m. prov som skapas med Easy LMS. Efter det så delar du helt enkelt länken till kursen med din pubilk.

  • Lärportalen är till för rekryterna. Om du arbetar med ett flertal kurser och vill undvika att dela varje kurs separat så kan du tillgängliggöra allt ditt lärinnehåll (eller delar utav det) för dina användare i Lärportalen. Där kan du skapa grupper med användare och ge dem tillgång till Lärportalen, så att de hittar allt ditt lärinnehåll på en och samma plats.

Läs mer om LMS för onboarding av anställda.
Läs mer om LMS för kundonboarding.

Vill du veta mer?

Tveka inte att be om en gratis live-demo med en av våra konsulter om du vill veta mer om hur du kan förbättra dina anställnings- och utbildningsprocesser. Vi kommer att göra vårt bästa för att förstå ditt användningsfall och se om vi är en bra match. Du kan även prova på vilken prisplan som helst kostnadsfritt i 7 dagar. Läs mer om hur man skapar onlineprov till anställda.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod