Czym jest oprogramowanie do wdrażania pracowników?

Wdrożenie pracowników to zadanie obejmujące zarówno zatrudnienie, jak i przeszkolenie nowo zatrudnionego personelu. Skutecznie zrealizowane, pozwala nie tylko znaleźć, ale i zatrzymać najlepszych kandydatów, gwarantując ich bezproblemowe dostosowanie do twojej organizacji.

Employee onboarding software

Czym jest oprogramowanie do wdrażania pracowników?

Oprogramowanie do wdrażania pracowników jest narzędziem umożliwiającym sprawdzanie kandydatów w celu wyłonienia najlepszego, a także służy do szkolenia zapewniającego zapoznanie się z nową rolą.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do wdrażania pracowników?

Oprogramowanie do wdrażania pracowników pomaga rekruterom i trenerom usprawnić i skalować stosowane procesy rekrutacyjne i szkoleniowe. Zamiast zajmować się dużą grupą kandydatów na stanowisko pracy możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, korzystając z oprogramowania, które pomaga stworzyć ścieżkę filtrowania, dopóki nie pozostaną tylko najlepsi kandydaci.
Z wyłonionymi osobami możesz przeprowadzić szerszy, osobisty wywiad, a następnie ułatwić im szkolenie za pomocą zautomatyzowanych narzędzi.

Oprogramowanie do wdrażania pracowników i nasze narzędzie

Easy LMS zapewnia dwa rodzaje testów, które można wykorzystać do celów rekrutacyjnych: oceny i egzaminy. Można je stosować łącznie lub osobno podczas procesu selekcji.

  • Oceny są testami opartymi na wynikach. Oznacza to, że nie polegają na zaliczeniu, ale generują różne wyniki w zależności od odpowiedzi respondenta. Oceny mogą być wykorzystane na przykład do testów osobowości lub testów mających na celu uzyskanie informacji o niektórych cechach interpersonalnych potencjalnego pracownika, pozwalających wyłonić najlepszego kandydata dla twojej firmy. Dzięki ocenom możesz poznać cele kariery kandydata, jego zainteresowania, mocne i słabe strony oraz stopień dopasowania do środowiska firmy.

  • Z kolei egzaminy są bardziej formalną formą testów, które można zaliczyć bądź nie. Stosuje się je do mierzenia wiedzy kandydata w określonym temacie lub dziedzinie. Tego typu testy są przydatne, gdy chcesz obsadzić stanowisko wymagające pewnej wiedzy technicznej. Do egzaminów można dołączać filmy, obrazy i różnego rodzaju pytania. Możliwe jest także losowe wybieranie pytań z banku pytań, kategoryzowanie ich, ponowne użycie, wydawanie automatycznych certyfikatów po zdaniu egzaminu, a także przeglądanie i eksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego.

Po zakończeniu rekrutacji rozpoczyna się proces szkolenia. Dzięki Easy LMS możesz tworzyć i udostępniać uczestnikom kursy online oraz organizować je w ścieżkę edukacyjną.

  • Kursy służą do organizowania i udostępniania materiałów szkoleniowych. Zamiast wysyłać wiadomości e-mail, tworzyć osobne pliki PDF lub prezentacje PPT, przygotowanie kursu online pozwala zorganizować wszystkie materiały szkoleniowe w jednym miejscu. Możesz w nim gromadzić filmy, obrazy, cytaty, linki, a nawet egzaminy ułożone za pomocą Easy LMS. Gdy wszystko jest gotowe, wystarczy udostępnić pracownikom link do kursu.

  • Akademia jest portalem dla uczących się. Jeśli dysponujesz kilkoma kursami i nie chcesz udostępniać każdego z nich osobno, możesz przekazać użytkownikom wszystkie treści edukacyjne (lub ich części) w Akademii. W jej ramach możesz utworzyć grupy użytkowników i umożliwić im dostęp do portalu, w którym znajdą wszystkie materiały w jednym miejscu.

Przeczytaj więcej o LMS do wdrażania pracowników.
Przeczytaj więcej o LMS do wdrażania klientów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak usprawnić proces rekrutacji i szkolenia, poproś o bezpłatną prezentację na żywo z jednym z naszych konsultantów. Dołożymy wszelkich starań, aby zrozumieć, w jaki sposób chcesz korzystać z systemu i przekonać się, czy do siebie pasujemy. Możesz także przetestować 7-dniową bezpłatną wersję dowolnego płatnego abonamentu.
Przeczytaj więcej o tworzeniu testów online dla pracowników.