Strona czynna i bierna w quizie

W tym artykule przedstawimy różnice miÄ™dzy stronÄ… czynnÄ… i biernÄ…. Najpierw opiszemy, co oznacza każda z nich, wyjaÅ›nimy, co zawierajÄ… i wzbogacimy kilkoma przykÅ‚adami dla lepszego zrozumienia. Gdy poznasz różnice, zobaczysz jakiego rodzaju zdaÅ„ najlepiej używać.

Knowly
Autor: Knowly Specjalista od treści
Data publikacji:
Czas czytania: 2 minutes

Znaczenie strony czynnej

Strona czynna opisuje zdanie, w którym podmiot wykonuje czynność okreÅ›lonÄ… przez czasownik: (podmiot wykonujÄ…cy) + (czasownik) + (podmiot odbierajÄ…cy czynność).

Przykład:

„On ukoÅ„czyÅ‚ quiz w ciÄ…gu godziny."

Wyjaśnienie:

On (podmiot wykonujący) + ukończył (czasownik) + quiz (podmiot odbierający czynność) w ciągu godziny.

Znaczenie strony biernej

Strona bierna opisuje zdanie, w którym czasownik jest opisywany przez podmiot: (podmiot odbierajÄ…cy czynność) + (forma „być”) + (imiesÅ‚ów czasownika w formie przeszÅ‚ej) + przez + (podmiot wykonujÄ…cy).

Przykład:

„Quiz byÅ‚ wykonany przez niego w ciÄ…gu godziny."

Wyjaśnienie:

Quiz (podmiot odbierajÄ…cy czynność) + byÅ‚ (forma „być”) + wykonany (imiesÅ‚ów czasownika w formie przeszÅ‚ej) + przez + niego (podmiot wykonujÄ…cy) w ciÄ…gu godziny.

Przykłady

Forma czynna: Mój przyjaciel zaprosiÅ‚ caÅ‚Ä… grupÄ™ na mecz piÅ‚ki nożnej.

Forma bierna: Cała grupa została zaproszona przez mojego przyjaciela na mecz piłki nożnej.

Forma czynna: O jedenastej mam zamiar upiec ciasteczka.

Forma bierna: O jedenastej ciasteczka zostanÄ… przeze mnie upieczone.

Jak ułożyć quiz ze stroną czynną i bierną?

Nie polecamy pisać pytaÅ„ w stronie biernej. Pytania muszÄ… być Å‚atwe do zrozumienia. W przeciwnym razie bardzo dezorientujÄ… uczestników. Pytania lub odpowiedzi w stronie biernej sÄ… mniej czytelne. Kiedy używać strony biernej? Wtedy, gdy uważasz, że należy podkreÅ›lić podmiot odbierajÄ…cy czynność. Na przykÅ‚ad: „Wszystkie pytania majÄ… być wypeÅ‚nione przed upÅ‚ywem terminu” (strona bierna). Zamiast „Macie wypeÅ‚nić wszystkie pytania przed upÅ‚ywem terminu” (strona czynna). Ważne jest, aby uczestnicy przeczytali, że WSZYSTKIE pytania majÄ… być wypeÅ‚nione. Wybór należy do ciebie! Przeczytaj wiÄ™cej na temat porad i wskazówek, które udoskonalÄ… twoje pytania.

Więcej zastosowań dla egzaminu

Test znajomości słownictwa
Test pisowni z pytaniami wielokrotnego wyboru

Dowiedz się więcej

Rodzaje egzaminów i testów

Rodzaje egzaminów i testów

Niezależnie od tego, czy ci siÄ™ to podoba, czy nie – testy sÄ… częściÄ… codziennego życia. Zarówno w szkole, jak i przez caÅ‚y czas trwania...

Czytaj więcej